ACTIVITIES

(This page is waiting to be translated, English version coming up soon.)

Valokuvakeskus Peri on kaikille avoin kotimaisen ja kansainvälisen valokuvan kohtauspaikka. Valokuvakeskus Peri ry:n tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi valokuvausta taiteellisen ilmaisun muotona sekä toimia valokuvaajien ja kaikkien valokuvataiteesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä.

Yhdistyksen jäsenistössä on noin 130 valokuvan ammattilaista, tutkijaa ja harrastajaa. Perin toimintamuotoina ovat näyttelyt, työpajat, yleisölle avoimet luento- ja keskustelutilaisuudet, tiedotus- ja julkaisutoiminta sekä erilaiset valokuvausprojektit ja yhteistyöhankkeet kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi Peri ylläpitää valokuva-aiheista käsikirjastoa.

Alkuvuodesta 2019 yhdistys perusti yhdessä Turun Taiteilijaseuran kanssa Turun Taidehallin Vanhalle Raatihuoneelle, Turun Vanhalle Suurtorille. Siirron myötä yhdistys on uusiutunut ja toiminta laajentunut. Peri käynnisti uusiin toimitiloihin kuvataiteilijoiden digitaalinen työhuone PeriLab. Käyttöoikeus työhuoneeseen on Perin, Turun Taiteilijaseuran, Arten ja Turun taidegraafikoiden jäsenillä. Perin ja Turun Taiteilijaseura vastaavat yhteistyössä Turun Taidehallin näyttelytoiminnasta ja Taidehallin kahdessa galleriassa nähdään kuukausittain vaihtuvissa näyttelyissä runsaasti valokuvaa sekä videoinstallaatioita.

Valokuvakeskus Peri on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. Näiden edistämiseen tarvittavia toimeenpiteitä kehitetään ja seurataan säännöllisesti; kehitystyö tapahtuu sekä yhdistyksen sisäisiä rakenteita että ulos suuntautuvia palveluita tarkkailemalla.

Perin toimintaa tukevat:
Taiteen edistämiskeskus
Turun kaupunki, kulttuurilautakunta
Svenska kulturfonden
Föreningen konstsamfundet