Ord och inga visor

(This page is waiting to be translated, English version coming up soon.)

Syftet med Fotocentrum Peris och Konstnärsgillets i Åbo gemensamma projekt Ord och inga visor / Sano se kuvalla är att skapa naturliga sätt att öka kommunikationen mellan olika språkgrupper, då människor med olika modersmål möts genom skapande verksamhet. Projektet Ord och inga visor förverkligas genom Svenska kulturfondens program Hallå!

Projektet inleddes våren 2019 och i verkstäderna arbetar man med olika bildkonsttekniker och genom att kombinera ord och bild. Avsikten är att få personer från olika språkgrupper att arbeta på ett språk som de inte kan och bekanta sig med det andra språket genom att kombinera ord och bilder. Syftet med projektet är att öka både den kulturella och den språkliga kommunikationen i samhället: att medverka till att skapa ett bättre, mer nyfiket och kommunikativt samhälle. Projektet Ord och inga visor/Sano se kuvalla pågår till slutet av år 2020. Under åren 2019-2020 deltar människor i alla åldrar och från olika språkgrupper i projektets verkstäder. Information för alla om de öppna verkstäderna och om andra evenemang inom ramen för projektet finns (på finska) på Åbo konsthalls webbplats, under rubriken Ajankohtaista/Aktuellt.
Mer information:
Projektkoordinator Suvi Kiukas
workshops@turuntaidehalli.fi