Growing Garden -näyttely koostuu minimalistisista pintakuvioiduista puuveistoksista ja japanilaistyylisestä kivipuutarhasta. Niissä yhdistyy japanilainen, länsimainen ja skandinaavinen symboliikka.

Teosten pintakuviointi syntyy tietokoneen logiikan ja taiteilijan intuition pohjalta.
Ne muodostuvat yksinkertaisten kuvioiden toistoista ja kerrosten välisestä kanssakäymisestä, joita voi olla teoksesta riippuen muutamasta satoihin. Kyseessä on monimutkaistumisen prosessi, joka kuvastaa ihmisen mielen kehittymistä. Teokset pohjaavat Thought Patterns -teosarjaan, mikä tutki ihmisen oppimisprosessia, kaavoihin kangistumista ja mielen mahdollisia läpimurtoja abtraktin valokuvan keinoin.

Growing Garden -näyttely jatkaa samasta aiheesta tutkien yksilön kasvua ja hänen suhdettaan yhteiskuntaan ja ympäristöön holistisesta näkökulmasta. Yksittäisten puuveistosten voidaan ajatella symboloivan yksilöä ja hänen monimutkaistumistaan ja kasvuaan. Japanilainen kivipuutarha taas muodostaa pinnan aaltoineen kaikkia veistoksia yhdistävän elementin. Teos pyrkii tarkastelemaan yksilön ja yhteisön suhdetta ja näyttämään ne yhtenä kokonaisuutena.

Toisen huoneen t-kirjaimen muotoinen veistos on muodoltaan samantapainen kuin Kansallisgalleriankin kokoelmissa oleva Richard Serran kuuluisa “Blackmun and Brennan” -teos, joka on kunnianosoitus korkeimman oikeuden presidenteille. Tämä viittaus on oma minimalistinen ja hienovarainen tapani ottaa kantaa tämänhetkiseen poliittiiseen myllerrykseen ja egoistiseen käytökseen yksilön tai yhden kansakunnan edun ajamiseen ja holistisen näkökulman inflaatioon.

Molemmat teokset käsittelevät ihmisen suhdetta ympäröivään maailmaan ja lajimme näennäistä kehittymistä. Yhtenä näyttelyn innoittajana on toiminut Mihaly Csikszentmihalyin Kehittyvä Minuus – Visioita kolmannelle vuosituhannelle –kirja.

Näyttelyä ovat tukeneet:

Arazzo Oy
Levy-Jaati Oy
Aalto-yliopisto / Puupaja