Ord och inga visor -hanke

Vuonna 2019 alkaneen Valokuvakeskus Perin ja Turun Taiteilijaseuran yhteisen Ord och inga visor -projektin tarkoituksena on lisätä kommunikaatiota yli kielirajojen. Hankkeen mahdollistaa Svenska kulturfondenin Hallå! -ohjelma ja työpajat toteutetaan Turun Taidehallissa sekä yhteistyökumppaneiden ja osallistujatahojen tarjoamissa tiloissa vuosina 2019-2020. Valokuvakeskus Peri hallinnoi hanketta, ja hankkeen yhteistyökumppanina toimii Kirjan talo ry. Työpajatiloja hankkeelle tarjoaa mm. Turun kaupunki.

Ord och inga visor -hankkeen tavoitteena on kehittää luonnollisia tapoja lisätä kommunikaatiota eri kieliryhmien välillä, kun eri äidinkieliä puhuvat ihmiset kohtaavat luovan toiminnan äärellä. Lähtökohtana on saada eri kieliryhmien edustajat myös työskentelemään itselleen vieraalla kielellä tavalla, joka tutustuttaa sanojen ja kuvien yhdistämisen kautta toiseen kieleen.

Työpajat rakentuvat luovasta toiminnasta kahdella tasolla: erilaisia kuvataiteen tekniikoita käyttämällä sekä sanojen kautta, sanaa ja kuvaa yhdistämällä. Ohjaajina toimivat ammattilaistaiteilijat. Työpajat lisäävät osallistujien ymmärrystä kuvien ja sanojen suhteesta sekä käsitystä kuvista kommunikaation välineenä. Projektin tarkoituksena on lisätä sekä kulttuurista että kielellistä kommunikaatiota yhteiskunnassa: tavoitteena on luoda osaltaan parempaa, uteliaampaa ja keskustelevampaa yhteiskuntaa.

Hankkeen työpajoihin osallistuu vuosien 2019-2020 aikana kaikenikäisiä ihmisiä eri kieliryhmistä. Tietoa kaikille avoimista työpajoista sekä hankkeen muista tapahtumista löytyy Turun Taidehallin Ajankohtaista-sivulta.

Lisätietoa:
Hankekoordinaattori Suvi Kiukas, workshops@turuntaidehalli.fi

 

Ord Och Inga Visor -projekt

Syftet med Fotocentrum Peris och Konstnärsgillets i Åbo gemensamma projekt Ord och inga visor / Sano se kuvalla är att skapa naturliga sätt att öka kommunikationen mellan olika språkgrupper, då människor med olika modersmål möts inom skapande verksamhet. Projektet Ord och inga visor förverkligas genom Svenska kulturfondens program Hallå!.

Projektet inleddes våren 2019 och i verkstäderna arbetar man med olika bildkonsttekniker och genom att kombinera ord och bild. Avsikten är att få personer från olika språkgrupper att arbeta på ett språk som de inte kan och bekanta sig med det andra språket genom att kombinera ord och bilder. Syftet med projektet är att öka både den kulturella och den språkliga kommunikationen i samhället: att medverka till att skapa ett bättre, mer nyfiket och kommunikativt samhälle.

Projektet Ord och inga visor/Sano se kuvalla pågår till slutet av år 2020. Under åren 2019-2020 deltar människor i alla åldrar och från olika språkgrupper i projektets verkstäder. Information för alla om de öppna verkstäderna och om andra evenemang inom ramen för projektet finns (på finska) på Åbo konsthalls webbplats, under rubriken Ajankohtaista.

Mer information:
Projektkoordinator Suvi Kiukas, workshops@turuntaidehalli.fi

 

Ord och Inga Visor- työpajojen tuloksia: kuva- ja sanakollaasi. Kuva: Mari Kämäräinen