Kaisu Koivisto kuvaa historiallis-maisemallisista lähtökohdista paikkoja, joiden kohtalona on vaipua unholaan maailmanpolitiikan ja -talouden polttopisteiden siirryttyä toisaalle. Näissä jälkiteollisissa maisemissa tarpeettomaksi jääneet rakennukset ja esineet murenevat sekä katoavat hiljalleen. Teosteni keskeisiä teemoja ovat ihmisen toiminnan jättämät jäljet maisemaan, luonnonvarojen hyödyntäminen ja teknologia. 

Näyttelyn teoskokonaisuus koostuu valokuvista, veistoksista ja videoteoksista. Niiden kimmokkeena ovat olleet taiteilijan vierailut Afrikandan hylätyssä lentotukikohdassa Venäjällä, Kuolan niemimaalla. Nimen alkuperästä on monta versiota. Yhden mukaan se tulee siitä, että Afrikandan rautatietä rakennettaessa pohjoisessa oli kuumaa kuin Afrikassa. 

Afrikandan lentotukikohdassa aatteelliset utopiat ja pyrkimys teknilliseen ylivertaisuuteen kohtasivat karuissa pohjoisissa maisemissa. Hävittäjälentokoneet on nyt viety muualle, mutta jylhät hangaarirakennukset ja sattumanvarainen valikoima tarpeettomia esineitä ovat vielä paikoillaan todisteena menneisyydestä, rappeutuvana monumenttina kylmän sodan ajasta. Näkymät tuovat mieleen kysymyksiä maaperässä olevista kemikaaleista ja myrkyistä – ja Jäämeren alueen tulevaisuudesta. Hangaarit ja betonilaatoista tehdyt kiitoradat ovat surrealistinen näky subarktisessa luonnossa, jolle leimaa-antavia piirteitä ovat matalat puut ja suot.

Lentokone, auto ja avaruusteknologia ovat aikamme symboleja. Tarkastelemme ja koemme maailmaa teknologioiden avulla ja sen läpi. Pohdin koneita ja laitteita, joita ihminen rakentaa elämän ylläpitämiseen sekä suojaamiseen, ja toisaalta tuhoamiseen. Paljon voimavaroja panostetaan asioihin, jotka ovat suhteellisen lyhyen ajan kuluttua tarpeettomia tai ei-toivottuja. 

Kaisu Koivisto (s.1962) on tullut tunnetuksi veistoksistaan, installaatioistaan ja valokuvistaan, joissa korostuvat pohjoisen maiseman erityispiirteet ja muutostilat. Yllättävät aiheen ja materiaalin yhdistelmät ovat leimallisia Koiviston teoksille, joissa hän pohtii luonnon ja kulttuurin rajapintoja. Kaisu Koivisto on osallistunut näyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla.