Ord och inga visor

Vuonna 2019 alkaneen Valokuvakeskus Perin ja Turun Taiteilijaseuran yhteisen Ord och inga visor -projektin tarkoituksena on lisätä kommunikaatiota yli kielirajojen. Hankkeen mahdollistaa Svenska kulturfondenin Hallå! -ohjelma ja työpajat toteutetaan Turun Taidehallissa sekä yhteistyökumppaneiden ja osallistujatahojen tarjoamissa tiloissa vuosina 2019-2020. Valokuvakeskus Peri hallinnoi hanketta, ja hankkeen yhteistyökumppanina toimii Kirjan talo ry. Työpajatiloja hankkeelle tarjoaa mm. Turun kaupunki.

Ord och inga visor -hankkeen tavoitteena on kehittää luonnollisia tapoja lisätä kommunikaatiota eri kieliryhmien välillä, kun eri äidinkieliä puhuvat ihmiset kohtaavat luovan toiminnan äärellä. Lähtökohtana on saada eri kieliryhmien edustajat myös työskentelemään itselleen vieraalla kielellä tavalla, joka tutustuttaa sanojen ja kuvien yhdistämisen kautta toiseen kieleen.

Työpajat rakentuvat luovasta toiminnasta kahdella tasolla: erilaisia kuvataiteen tekniikoita käyttämällä sekä sanojen kautta, sanaa ja kuvaa yhdistämällä. Ohjaajina toimivat ammattilaistaiteilijat. Työpajat lisäävät osallistujien ymmärrystä kuvien ja sanojen suhteesta sekä käsitystä kuvista kommunikaation välineenä. Projektin tarkoituksena on lisätä sekä kulttuurista että kielellistä kommunikaatiota yhteiskunnassa: tavoitteena on luoda osaltaan parempaa, uteliaampaa ja keskustelevampaa yhteiskuntaa.

Hankkeen työpajoihin osallistuu vuosien 2019-2020 aikana kaikenikäisiä ihmisiä eri kieliryhmistä. Tietoa kaikille avoimista työpajoista sekä hankkeen muista tapahtumista löytyy Turun Taidehallin Ajankohtaista-sivulta.

Lisätietoa:
Hankekoordinaattori Suvi Kiukas, workshops@turuntaidehalli.fi