PERSONER

Styrelse 2021:

 • Fotokonstnär Johanna Naukkarinen, ordförande
 • Forskare, bildkonstnär Matti Tainio, vice ordförande
 • Fotograf Mikko Waltari
 • Fotograf, studerande Susanna Selin
 • 
Tf professor i konsthistoria Katve-Kaisa Kontturi
 • Bildkonstnär Anna-Leena Telasmaa
 • Fotograf, grafisk formgivare Jussi Virkkumaa
 • Bildkonstnär, fotograf Jose Jompero
 • Utvecklingschef, FM Lauri Kokkonen

Konstnärliga kommittén:

 • Bildkonstnär Milja-Liina Moilanen
 • Fotograf, medieforskare Anni Savolainen
 • Bildkonstnär Lydia Toivanen

Personal:

Ord och inga visor: