Ord och inga visor

Syftet med Fotocentrum Peris och Konstnärsgillets i Åbo gemensamma projekt Ord och inga visor / Sano se kuvalla är att skapa naturliga sätt att öka kommunikationen mellan olika språkgrupper, då människor med olika modersmål möts genom skapande verksamhet. Projektet Ord och inga visor förverkligas genom Svenska kulturfondens program Hallå!

Projektet inleddes våren 2019 och i verkstäderna arbetar man med olika bildkonsttekniker och genom att kombinera ord och bild. Avsikten är att få personer från olika språkgrupper att arbeta på ett språk som de inte kan och bekanta sig med det andra språket genom att kombinera ord och bilder. Syftet med projektet är att öka både den kulturella och den språkliga kommunikationen i samhället: att medverka till att skapa ett bättre, mer nyfiket och kommunikativt samhälle.

Under åren 2019-2020 deltog personer från olika ålders- och språkgrupp. Hittils har över 400 barn, ungdomar och vuxna från Åbo, St. Karins och Pargas deltagit i projektets verkstäder.
De yngsta var 5 åringar, äldsta över 90 åringar. Verkstäderna har använt över 15 olika spåk bla somali, albanska, ryska, estniska, spanska, italienska och franska. Mest använda språk har varit finska, svenska och engelska. Projektet har haft två utställningar; Forumkvarteret visade verk från höst 2019, och i Mars kunde man hitta verk i Åbo Konsthall om när-omgivnings motsatser från 7 årskursen från Pargas.

Projektet Ord och inga visor/Sano se kuvalla pågår till nyår 2020-21. Information för alla om de öppna verkstäderna och om andra evenemang inom ramen för projektet finns (på finska) på Åbo konsthalls webbplats, under rubriken Ajankohtaista/Aktuellt.

Mer information:
Projektkoordinator Suvi Kiukas
workshops@turuntaidehalli.fi