Ord och inga visor

Syftet med Fotocentrum Peris och Konstnärsgillets i Åbo gemensamma projekt Ord och inga visor / Sano se kuvalla är att skapa naturliga sätt för att öka kommunikationen mellan olika språkgrupper, då människor med olika modersmål möts genom skapande verksamhet. Projektet Ord och inga visor förverkligas inom Svenska kulturfondens program Hallå! och verkstäderna genomförs under åren 2019-2021 på Åbo Konsthall och i utrymmen som våra samarbets- och deltagarparter tillhandahåller. Projektet administreras av Fotocentrum Peri. Utrymmen för verkstäderna erbjuds av bl.a. Åbo stad.

I samarbete med (2021):

Kuppis Koloniträdgård, Sateenkaarikoto ry / Pääskynpesän päiväkoti, Saariston Meritie Ab / M/S Baldur, Taideyhdistys Olohuone ry, Åbo Konsthall, Luckan Åbo, Ilpois bibliotek.

Projektet Ord och inga visor, som inleddes 2019, har som syfte att utveckla naturliga metoder för att öka kommunikationen mellan olika språkgrupper, genom att människor med olika modersmål möts i skapande verksamhet. Avsikten är att få personer från olika språkgrupper att arbeta med ett språk som de inte kan och bekanta sig med det andra språket genom att kombinera ord och bilder.

Verkstäderna byggs upp av kreativ verksamhet på två olika plan: med att använda olika slags bildkonsttekniker och med ord, samt genom att kombinera ord med bild. Verkstäderna leds av professionella konstnärer. Med verkstäderna vill vi öka deltagarnas förståelse för förhållandet mellan bild och ord, och uppfattning om bilder som ett kommunikationsmedel. Syftet med projektet är att öka både den kulturella och språkliga kommunikationen i samhället: målsättningen är att bidra till ett bättre, mer nyfiket och kommunikativt samhälle.

I verkstäderna som förvekligades under åren 2019-2021 deltog personer från olika ålders- och språkgrupper. Hittills har över 500 barn, ungdomar och vuxna från Åbo, S:t Karins och Pargas medverkat. De yngsta deltagarna har varit 5-åringar och de äldsta över 90 år.

I verkstäderna har det använts över 15 olika språk bl.a. somali, albanska, ryska, estniska, spanska, italienska och franska. De mest använda språken har varit finska, svenska och engelska.

Inom projektet har man hittills anordnat fyra utställningshelheter; i årsskiftet 2019-20 visades bildmaterial som framställts under hösten 2019 i Forumkvarteret i Åbo.

I mars 2020 fanns bildmaterial från projektet Motsatser – Vastakohdat utställda på Åbo Konsthall. Bildmaterialet, som framställts av elever på årskurs 7 i Sarlinska skola och Paraistenseudun koulu, Pargas, hade fotograferats i skolornas närmiljö.

Motsatser-utställningen visades även upp i januari 2020 i Sarlinska skolans, Paraistenseudun koulu och Pargas gymnasiums gemensamma matsal.

Projektets utställning fanns till påseende på Åbo Konsthall i februari-mars 2021.

Ord och inga visor / Sano se kuvalla – projektet

utställningar i Åbo 8.6.-31.8.2021

Verk från Ord och inga visor / Sano se kuvalla – projektets verkstäder kommer att finnas utställda (över 100 konstverk) under hela sommaren på tre olika platser i Åbo:

Luckan, Ilpois bibliotek och i vitrinerna i Forum-kvarteret.

Information: https://turuntaidehalli.fi/sv/ord-och-inga-visor-sano-se-kuvalla-projektet-utstallningar-i-abo-8-6-31-8-2021-2/

Nästa öppna verkstad är 12.8. (Taiteiden yö) i restaurang Gräddas trädgård.

Projektet Ord och inga visor/Sano se kuvalla kommer att pågå fram till hösten 2021.

Information om kommande öppna verkstäder och andra evenemang inom ramen för projektet finns (på finska) på Åbo Konsthalls webbplats, under rubriken Aktuellt

och på projektets sociala mediekonton:

Facebook https://www.facebook.com/ordochingavisorhanke

Instagram https://www.instagram.com/ordochingavisorhanke/

För ytteligare information:

Projektkoordinator Mari Kämäräinen, workshops@turuntaidehalli.fi