VERKSAMHET

Fotocentrum Peri rf är en mötesplats för inhemsk och internationell fotokonst. Syftet med Fotocentrum Peri är att sprida och främja fotografi som en form av konstnärligt uttryck och att fungera som en länk mellan fotografer och fotokonstintresserade.

Föreningense medlemmar består av ca 130 fotografer, forskare och entusiaster. Föreningens aktiviteter inkluderar utställningar, verkstäder, för publiken öppna föreläsningar och diskussionsevenemang, information och publicering samt olika projekt i fotokonstsamarbete med inhemska och internationella partners. Föreningen upprättahåller även ett referensbibliotek med fokus på fotokonst.

I början på 2019 grundade Peri Åbo AKonsthall på Gamla Rådhuset i Åbo, tillsammans med Konstnärsgillet i Åbo. I och med flytten har Peris verksamhet både förnyats och utvidgats. Centret startade bland annat upp PeriLab – ett digitalt arbetsrum för bildkonstnärer. Medlemmar i Fotocentrum Peri, Konstnärsgillet i Åbo, Arte rf och Åbo konstgrafiker har tillgång till PeriLab -utrymmet med utrustning. Peri och Konstnärsgillet i Åbo ansvarar för utställningarna på Åbo Konsthall och de två gallerierna visar rikligt med fotografi och videoinstallationer av både bildkonstnärer och fotokonstnärer. Åbo Konsthall hade 44 336 besökare under sitt första verksamhetsår 2019.

Fotocenturm Peri är engagerad i att främja jämlikhet och hållbar utveckling. Nödvändiga åtgärder för att främja dessa analyseras och utvecklas regelbundet. Utvecklingsarbetet involverar både föreningens interna och externa strukturer.

Vi får stöd av:
Centret för konstfrämjande
Åbo stads kulturnämnd
Svenska Kulturfonden
Föreningen Konstsamfundet