• Turun Taidehalli

ÅBO KONSTHALL RF

Turun Taidehalli avautui helmikuussa 2019 Turun vanhankaupungin sydämessä, Vanhalla Raatihuoneella.Kyse on Suomen mittakaavassa ainutlaatuisesta ja rohkeasta avauksesta kuvataiteen kentällä: vapaankentän aloitteesta perustetusta taidehalli on elävä ja monimuotoinen taidemyynnin, tiedonvaihdon, kohtaamisten ja luomisen paikka, jossa kohtaavat taiteilijat, taidetoimijat,  kaupunkilaiset ja matkailijat.

Valokuvakeskus Peri ry ja Turun Taiteilijaseura ry perustivat Turun Taidehallin tiiviissä yhteistyössä Turun Vanhalle Raatihuoneelle, samalla molempien yhteisöjen toiminnat laajentuivat merkittävästi. Valokuvakeskus Peri perusti uusiin tiloihin neljän paikallisen kuvataideyhteisön yhteiskäyttöisen digitaalisen työhuoneen, PeriLab. Turun Taiteilijaseura puolestaan laajensi perustoimintansa sisältämään aiemmin Turun kaupungin ylläpitämää Turun Taidelainaamon toimintaa. Taidehalli vastaa taidekentän muutostarpeisiin, hankkeen ytimessä onkin ollut vahvasti mm. galleriakäytäntöjen uudistaminen ja taiteellisen työn tukeminen.

Turun Taidehallin ydintoiminnot ovat:

  • Laadukkaat ja kiinnostavat nykytaiteen näyttelyt
  • Kuvataiteilijoiden digitaalinen työhuone ja valokuva-aiheinen kirjasto
  • Taidelainaamopalvelut yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille
  • Monitaiteellinen tapahtumatoiminta, yritysyhteistyöt ja tilojen ulosvuokraus
  • Vapaan kentän kohtaamispiste ja kokouspaikka

Lue Sade Kahran kirjoitus Turun Taidehalli – nykytaiteen yhteenliittymä 21.1.2019.

Turun Taidehalli – Åbo Konsthall ry:n perustamiskokous pidettiin 13.9.2018. Yhdistyksen tarkoituksena on ”ylläpitää, edistää, kehittää ja tukea kuvataiteiden saatavuutta, taiteilijoiden työtä ja asemaa Turussa ja muualla toimialueellaan sekä tehdä turkulaista ja lounaissuomalaista kuvataidetta ja kuvataiteilijoiden työtä tunnetuksi paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.” 

Turun Taidehalli – Åbo Konsthall ry vuokraa Vanhan Raatihuoneen kiinteistön Turun kaupungilta. Yhdistys edelleenvuokraa kiinteistön tiloja sekä pitkäaikaisille että lyhytaikaisille vuokralaisille. Päävuokralaisina toimivat Valokuvakeskus Peri ry ja Turun Taiteilijaseura ry, jotka tuottavat taidehallin taiteelliset sisällöt. Turun Taidehalli – Åbo Konsthall ry:llä on viisihenkinen hallitus mutta ei omaa henkilökuntaa.

Turun Taidehalli – Åbo Konsthall ry
Riina Kotilainen, puheenjohtaja
Hele Kaunismäki, varapuheenjohtaja

Juha Wallenlind, hallituksen jäsen
Elina Rantanen, hallituksen jäsen
Tatu Lertola, hallituksen jäsen

RAATIHUONEEN JUHLASALI

⟶ www.turunraatihuone.fi

LISÄTIEDOT

info@turuntaidehalli.fi