Turun Taidehallin Isossa Galleriassa on esillä kaksi erillistä kokonaisuutta, joilla on temaattisia ja sisällöllisiä yhteyksiä. Yassine Khaled käsittelee teoksissaan kommunikaatiota, digitalisaatiota ja erilaisiin yhteisöihin kuulumisen tunnetta interaktiivisen veistoksen, installaation ja maalauksen keinoin. Elina Oikari puolestaan pohtii lyhytelokuvassaan oman kokemuksen ulkopuolelta valitun aiheen työstämisen ristiriitoja sekä sitä, mitä tapahtuu kun fiktioelokuva muuttuu dokumentiksi.

Yassine Khaled on käyttänyt suurimman osan elämästään selvittämällä taiteen ja kulttuurin merkitystä ja huomaa aina palaavansa kysymyksen alkujuurille. Eräs oleellisin huomio taiteen ja kulttuurin osalta on ollut rinnakkaiselon käsite. ’Maahanmuuttajataiteilijana’ ja Pohjois-Afrikan kulttuuripiiristä tulevana henkilönä Khaled tähtää itsetutkiskeluun taiteen kautta. Hän hyödyntää monikulttuurista taustaansa etsiessään taiteen, kulttuurin, teknologian ja politiikan välisiä kytköksiä. Hän pyrkii saamaan näyttelykävijän tarkastelemaan omaa kuulumisen tarvettaan. Khaled itse on kokenut kouriintuntuvasti mitä on työskennellä Euroopassa ei-eurooppalaisen taustan omaavana taiteilijana. Työskentelyssään Khaled haluaa kehittää ja laajentaa interaktiivisten taideteosten henkisiä rajoja.

 

“Minua kiinnostaa tutkia identiteettiin ja kulttuurisiin taustoihin liittyviä ongelmia. Ajatuksenani on luoda konkreettinen yhteys taiteen ja erilaisten yhteisöjen välille sekä  tutkia miten taide voisi toimia kulttuurisen integraation ja osallistumisen välineenä. Olemassaolo on monimutkainen käsite, erityisesti nykyisin kun vietämme paljon aikaa sosiaalisessa  mediassa. Näyttely tarjoaa kävijöille mahdollisuuden kokea olemassaolonsa uudesta näkökulmasta, joka kytkeytyy teosten tilallisiin ja interaktiivisiin elementteihin heijastellen yhteiskunnan henkistä tilaa. kirjoittaa Yassine Khaled.

 

Yassine  Khaled on syntynyt Marokossa ja tehnyt kuvataiteen opintoja niin Marokossa kuin Suomessa. Hän valmistui Taideyliopistosta kuvataiteen maisteriksi vuonna 2019. Tämä maantieteellinen ja kulttuurinen siirtymä on vaikuttanut Khaledin työskentelyyn merkittävällä tavalla. Khaledin teokset käsittelevät globaalin yhteiskuntamme olemassaolon mekanismeja, jotka voivat aiheuttaa henkisiä kriisejä länsimaissa asuville
taustasta riippumatta

Khaledin teoksia ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus,  Koneen Säätiö, Greta ja William Lehtisen säätiö, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti, The SPACE Art + Tech Residency, Lontoo, Saastamoisen säätiö sekä TOP-Säätiö.

Yassine Khaledin videomuotoinen taiteilijaesittely

 

Elina Oikarin lyhytelokuvassa Flying Potato and Other Misunderstandings (14 min, 2021) elokuvantekijä kertoo ystävälleen hartaasti suunnittelemastaan neo-western-
elokuvasta. Elokuvantekijä kuvittelee, että hänen päähenkilöidensä, Yassinen ja Hamin, suurin este on suomalaisen yhteiskunnan ystävällinen, mutta jyrkkä torjutuksi tuleminen esimerkiksi työhaussa. Kun väkivalta kuvitteellisella rajalla kärjistyy lentävän perunan muodossa, elokuvan ”fiktiiviset” hahmot alkavat puhua todellisista kokemuksistaan

Elina Oikari on helsinkiläinen elokuvantekijä, joka toimii niin fiktiivisen, dokumentaarisen kuin kokeellisen elokuvan parissa sekä valokuvaa. Hän on valmistunut vuonna 2014 taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta, pääaineenaan dokumenttielokuvan ohjaus. Oikarin teosten keskeisiä lähtökohtia ovat absurdi huumori ja reflektoiva visuaalinen kerronta.

Elina Oikarin teosta ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, Screenshot Filmscanning Berlin sekä Pariisin taiteilijakaupungin säätiö & Cité Internationale des Arts.

Elina Oikarin showreel