I Åbo Konsthalls Stora Galleri visas två olika helheter som har tematiska och innehållsliga beröringspunkter. Genom interaktiv skulptur, installation och måleri behandlar Yassine Khaled i sina verk kommunikation, digitalisering och känslan av att tillhöra olika grupper, medan Elina Oikari i sin kortfilm begrundar konflikter som uppstår under behandlingen av ett tema som ligger utanför det egna erfarenhetsområdet, och vad som händer när en fiktionsfilm blir en dokumentär.

 

Största delen av sitt liv har Yassine Khaled försökt reda ut meningen med konsten och kulturen, och märker att han alltid kommer tillbaka till frågans ursprung. I fråga om konst och kultur har begreppet samexistens varit en av de viktigaste observationerna. I egenskap av ’invandrarkonstnär’ med rötterna i den nordafrikanska kulturkretsen är Khaled inriktad på självbetraktelse via konsten. Han utnyttjar sin mångkulturella bakgrund i sitt sökande efter beröringspunkter mellan konsten, kulturen, teknologin och politiken. Han vill få utställningsbesökaren att undersöka sitt eget behov av tillhörighet. Khaled har själv handgripligen upplevt vad det innebär att arbeta i Europa som konstnär med icke-europeisk bakgrund. I sitt arbete vill Khaled utveckla och utvidga de mentala gränserna hos interaktiva konstverk.

“Jag är intresserad av att undersöka problem som anknyter till identitet och kulturell bakgrund. Min idé är att skapa ett konkret samband mellan konsten och grupper av olika slag, och att undersöka hur konsten kunde fungera som redskap för kulturell integration och delaktighet. Existens är ett komplicerat begrepp, särskilt i dag när vi spenderar så mycket tid på sociala medier. Utställningen ger besökarna möjlighet att se sin existens ur ett nytt perspektiv som är kopplat till verkens rumsliga och interaktiva element och speglar samhällets mentala tillstånd.” skriver Yassine Khaled.

Yassine Khaled är född i Marocko och har studerat bildkonst både där och i Finland. År 2019 utexaminerades han som bildkonstmagister från Konstuniversitetet. Den här geografiska och kulturella förflyttningen har påverkat Khaleds arbete avsevärt. Hans verk behandlar mekanismer för vårt globala samhälles existens som kan orsaka inre kriser hos dem som bor i västländerna, oavsett bakgrund.

Khaleds verk har understötts av Finska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Konestiftelsen, Greta och William Lehtinens fond, Finlands kulturinstitut i New York, The SPACE Art + Tech Residency, London, Saastamoinen-stiftelsen och TOP-Säätiö.

Yassine Khaleds konstnärspresentation i videoform

 

I Elina Oikaris kortfilm Flying Potato and Other Misunderstandings (14 min, 2021) berättar filmskaparen för en vän om den neo-westernfilm hon med stor entusiasm planerar göra. Filmskaparen föreställer sig att det största hindret för hennes huvudpersoner, Yassine och Hami, är det finländska samhällets vänliga men bestämda avvisande, till exempel när de söker jobb. När våldet, i form av en flygande potatis, eskalerar vid den imaginära gränsen, börjar filmens ”fiktiva” gestalter tala om sina verkliga erfarenheter.

Elina Oikari är en filmskapare från Helsingfors som arbetar med såväl fiktiv, dokumentär som experimentell film, och därtill fotograferar. Hon utexaminerades år 2014 som konstmagister från Aalto-universitetet med dokumentärfilmregi som huvudämne. I Oikaris verk är absurd humor och reflekterande visuellt berättande centrala utgångspunkter.

Elina Oikars verk har fått understöd från Finska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Screenshot Filmscanning Berlin och Stiftelsen för konstnärsstaden i Paris & Cité Internationale des Arts.

Elina Oikaris showreel