ÅBO KONSTHALL RF:S

Åbo Konsthall rf:s nya styrelse har börjat sitt arbete

Styrelsen 2024 för Turun Taidehalli – Åbo Konsthall ry har börjat sitt arbete med en ny sammansättning. Styrelsen består av proffs inom det lokala konst- och kulturområdet som vill utveckla konsthallens verksamhet.

Juha Wallenlind, som har påverkat i styrelsen för Åbo Konsthall från början, har valts till ordförande för 2024. De andra styrelsemedlemmarna är Annina Sirén (viceordförande och sekreterare), Ville-Matti Raitjoki, Milla Hannula och Johanna Naukkarinen.

Styrelsen 2024

Kontakt: hallitus@turuntaidehalli.fi

Juha Wallenlind, ordförande
JM, arbetar som advokat på advokatbyrån Wallenlind & Co Oy

Annina Sirén, viceordförande, sekreterare
konstvetare och museiprofessionell, som arbetar som amanuens på Åbo konstmuseum med kommunikation och samtidskonstutställningar i Studio och Mörkrum. Påverkar även som producent av Video Art Festival Turku (VAFT) och kurator för nätkonstbutiken Taiko. Andra förtroendeuppdrag inkluderar medlemskap i styrelsen för Ääriö ry och Stiftelsen Helsingfors Konsthall.

Ville-Matti Rautjoki
museiprofessionell, konstvetare och byggnadskonservator, som arbetar med Museum för historia och framtiden som projektledare. Hans specialintressen är museiutveckling, kulturmiljöer, offentlig konst och tvärvetenskapligt samarbete. Andra förtroendeuppdrag är medlem i Egentliga Finlands förbunds kulturkommitté och suppleant i Centret för konstfrämjande stipendiekommitté för bildkonst.

Milla Hannula
bildkonstnär och Konstnärsgillet i Åbos ordförande. Studerar på Åbo Universitet med huvudämnet medieforskning.

Johanna Naukkarinen
Fotokonstnär bosatt i Åbo och mångårig ordförande för Fotocentrum Peri. Hon har varit engagerad i Åbo Konsthall sedan den grundades.

 

Verksamhet

Turun Taidehalli – Åbo Konsthall ry, grundat 2018, syftar till att upprätthålla, främja, utveckla och stödja tillgängligheten av bildkonst, konstnärligt arbete och konstnärernas ställning i Åbo och på andra håll inom sitt verksamhetsområde, och att göra bildkonst och bildkonstnärernas arbete i Åbo och Sydvästra Finland kända lokalt, nationellt och internationellt.

Hyresgästerna i Åbo Konsthall är Konstnärsgillet i Åbo och Fotocentrum Peri, som ansvarar för att producera det konstnärliga innehållet av Konsthall. Festsalen på 3 våningen hyrs ut till privatpersoner och företag för evenemang och festligheter. Uthyrningen skötas av Fma Floralia.

De första verksamhetsåren har etablerat Konsthallens position som en nyckelaktör på konstfältet i Åbo. Aktiv och högklassig utställningsverksamhet, Artotek och uthyrning av festlokal kommer att fortsätta i en historisk miljö i Gamla Rådhuset. Under detta år kommer Konsthall satsa på utveckling av verksamhet, samarbete och kommunikation. Målet är också att utveckla försäljningen av mötes- och festlokaler och den mångsidiga användningen av lokalerna.