Konstnärgillet i Åbo 95. årsutställning 1.11.–8.12.2019

Konstnärsgillets i Åbo 95-årsutställning är en mångstämmig presentation av konstnärer med synnerligen varierande inriktning och sinsemellan mycket olika konstverk, där också den aktuella oron för relationen mellan människan och miljön…

Eeva Honkanen / IMPAKTI 6.9.–29.9.

Min teckningsinstallation kan sammanfattas med det finska ordet ’impakti’ (ungefär krasch, kollision), som avser en himlakropps kollision med jorden. För mig har ordet en mer allmän innebörd av hot och osäkerhet av ett visst slag, men…

Ida Palojärvi / Anlegestelle 6.9.–29.9.

Ida Palojärvi: Anlegestelle Installation 2016 Ljuset blixtrar till som genom ett trollslag, jag ser vita blommor. Innan jag hinner gestalta storleken på rummet eller studera detaljerna blir det mörkt igen. Jag förundrar mig över vad…

Emma Rönnholm / Help me see 6.9.–29.9.

Emma Rönnholm: Help me see Utställningens engelska titel kan översättas både “hjälp mig se” och “hjälp mig förstå”, som vore de båda termerna synonyma. Men att se och att förstå är inte samma sak. Största delen av all…

Aimo Hyvärinen ja David Chapman : Konstverket som problem / Art as Problematic Waste 4.10.–27.10.

Aimo Hyvärinen & David Chapman: En dokumentär videotriptyk och dokumentärfilm,
regi Aimo Hyvärinen, regiassistans/ljud David Chapman.
Premiär i Åbo konsthall 3.10.2019. Mycket konst överallt – det kan också vara ett problem.…

Kaisu Koivisto / Afrikanda - iakttagelser av maskiner och anläggningar 4.10.–27.10.

Afrikanda - iakttagelser av maskiner och anläggningar   Afrikanda - On Machines and Devices Från en historisk-landskaplig utgångspunkt fotograferar jag platser vars öde är att falla i glömska när världspolitikens och -ekonomins…

Kaisu Koski / Simulated patient 2.8.–25.8.

Kaisu Koski: Simulated Patient   Utställningen Den simulerade patienten består av videoverk som är ett resultat av ett fältarbete vid medicinska fakulteten vid universitetet i Texas. Inom medicinska studier använder man simulerade…

Hans-Peter Schütt & Maja Breife / Snipp, snapp, snut 1.3.–24.3.

Maja Breife & Hans-Peter Schütt: Snipp, snapp, snut ISO GALLERIA 1.–24.3.2019 Vår utställning berättar om barnlöshet. Själva provade vi de flesta möjliga alternativ som står till buds för att bli en familj men misslyckades.…

Sanni Saarinen / Rötter 20.6.-28.7.

Sanni Saarinen: Rötter ”Rötter” föddes ur en längtan efter att hitta en plats att höra hemma på. Jag började ta bilderna till serien år 2015, då jag hade kommit tillbaka till Finland efter tio år utomlands. Snart efter min…

Elis Hannikainen / Who Feels Supported Here 24.5.–14.6.

Elis Hannikainen: Who Feels Supported Here Ljudverk, installation I sin installation “Who Feels Supported Here” behandlar Elis Hannikainen alternativa sätt att stötta och bära. Stöttandet och bärandet kan vara improviserat,…