Uprätthålls av Konstnärsgyllet i Åbo RF och Fotocentrum Peri, Åbo Konsthall är ett centrum för visuella konster, som öppnade sina dörrar april 2019 på Gamla Stortorget.
Åbo Konsthall är en levande och mångformig plats för konst, informationsutbyte och skapande, där konstnärer, besökare och konstoperatörer möter.

Välkommen att delta i aktiviteter och utställningar!

© Copyright - TURUN TAIDEHALLI