Uprätthållas av Konstnärsgyllet i Åbo RF och Fotocentrum Peri, Åbo Konsthall är ett centrum för visuella konster.

© Copyright - TURUN TAIDEHALLI