TURUN TAITEILIJASEURA RY

Turun Taiteilijaseura

KONSTNÄRSGILLET I ÅBO RF

ALLMÄNT

Konstnärsgillet i Åbo rf är den största och äldsta föreningen för professionella bildkonstnärer i Åboregionen. Konstnärsgillet i Åbo har 232 medlemmar. Föreningens målsättningar är att övervaka medlemmarnas yrkesintressen, främja finländsk bildkonst och förmedla konst till en bredare publik. Medlemsansökningar tas emot året runt. 

Konstnärsgillet i Åbos kontor, evenemangs- och utställningsverksamhet, samt Åbo Artotek finns i Åbo Konsthall. 

Åbo Artotek förmedlar konst av konstnärer som hör till åboländska konstnärsföreningar. Urvalet på nästan 600 verk inkluderar teckningar, grafik, målningar, skulpturer, mixed media verk och fotografier. 

Konstnärsgillet i Åbo rf är även medlem i Finlands Bildkonstorganisationers Förbund rf. Största delen av föreningens medlemmar hör även till andra lokala eller nationella föreningar.

Konstnärsgillet i Åbo underhåller TurkuART – webbsidan, där du kan hitta information om Åboregionens alla konstprogram. 

KONTAKTINFORMATION

Konstnärsgillet i Åbo rf

Åbo Konsthall

Gamla Stortorget 5

20500 ÅBO

galleria@turuntaiteilijaseura.fi

Verksamhetsledare

Marjaana Valvee

045 8962918

toiminnanjohtaja@turuntaiteilijaseura.fi

Utställningskoordinator

Merina Vellonen

isogalleria@gmail.com

Föreningskoordinator

Ohto Lankila

galleria@turuntaiteilijaseura.fi

Abo Artotek

Åbo Konsthall

Gamla Stortorget 5

20500 ÅBO

info@turuntaidelainaamo.fi

Artoteksledare 

Anna Hellén

tel. 045 132 4743

anna.hellen@turuntaidehalli.fi

Åbo Artoteks personal 

Minna Poikonen

Arto Tuomola

Merit Mikkonen (utför arbetsprövning)

KONSTNÄRSGILLET I ÅBOS STYRELSE 2023

 • Ordförande Johanna Sinkkonen
  puheenjohtaja@turuntaiteilijaseura.fi
 • Anu-Riikka Leppänen
 • Niina Villanueva
 • Salla Sillgren
 • Tuuli Oikkonen.
 • Henri Tuominen
 • Riikka Kupsala
 • Jessica Koivistoinen, suppleant
 • Marianne Saarenvirta, suppleant

hallitus@turuntaiteilijaseura.fi

Bekanta dig med vår integritetspolicy här (på finska).

Konstnärsgillet i Åbos hemsidor.

Metsä kuiskaa Jarkko Rantanen