TURUN TAIDEHALLI RY

Turun Taidehalli ry:n uusi hallitus on aloittanut työnsä

Turun Taidehalli ry:n hallitus vuodelle 2024 on aloittanut työnsä uudella kokoonpanolla. Hallitus koostuu laaja-alaisesti paikallisen taide- ja kulttuurikentän osaajista ja asiantuntijoista, joilla on halu viedä Taidehallin toimintaa eteenpäin.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2024 on valittu Turun Taidehallin hallituksessa alusta lähtien vaikuttanut Juha Wallenlind. Hallituksen jäseniksi valittiin Annina Sirén (varapuheenjohtaja ja sihteeri), Ville-Matti Rautjoki, Milla Hannula ja Johanna Naukkarinen.

 

Hallitus 2024

Ota yhteyttä: hallitus@turuntaidehalli.fi

Juha Wallenlind, puheenjohtaja
OTM, työskentelee asianajotehtävissä Lakiasiaintoimisto Wallenlind & Co Oy:ssä.

Annina Sirén, varapuheenjohtaja, sihteeri
taidehistorioitsija ja museoammattilainen, joka työskentelee amanuenssina Turun taidemuseossa vastuualueinaan viestintä ja nykytaidenäyttelyt Studiossa ja Pimiössä. Toimii myös Video Art Festival Turku (VAFT) -tapahtuman tuottajana sekä taiteen verkkokauppa Taikon kuraattorina. Muita luottamustoimia ovat Ääriö ry:n ja Helsingin Taidehallin Säätiön hallitusten jäsenyydet.

Ville-Matti Rautjoki
museoalan ammattilainen, taidehistorioitsija ja rakennuskonservaattori, joka työskentelee Historian ja tulevaisuuden museo -hankkeessa hankepäällikkönä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat museotoiminnan kehittäminen, kulttuuriympäristöt, julkinen taide ja eri alojen toimijoiden välinen yhteistyö. Muita luottamustoimia ovat Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunnan jäsenyys ja Taiteen edistämiskeskuksen kuvataiteen apurahalautakunnan varajäsenyys.

Milla Hannula
kuvataiteilija ja Turun Taiteilijaseuran puheenjohtaja. Opiskelee Turun yliopistossa pääaineenaan mediatutkimus.

Johanna Naukkarinen
Turkulainen valokuvataiteilija ja valokuvakeskus Perin pitkäaikainen puheenjohtaja. On ollut mukana Turun Taidehallin toiminnassa sen perustamispäätöksestä asti.

 

Toiminta

Vuonna 2018 perustetun Turun Taidehalli ry:n tarkoituksena on ylläpitää, edistää, kehittää ja tukea kuvataiteiden saatavuutta, taiteilijoiden työtä ja asemaa Turussa ja muualla toimialueellaan sekä tehdä turkulaista ja lounaissuomalaista kuvataidetta ja kuvataiteilijoiden työtä tunnetuksi paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Turun Taidehallin vuokralaisia ovat Turun Taiteilijaseura ry ja Valokuvakeskus Peri ry, jotka vastaavat Turun Taidehallin taiteellisten sisältöjen tuottamisesta. Kolmannen kerroksen juhlasalin vuokrausta yksityisille ja yrityksille hoitaa Tmi Floralia.

Ensimmäiset toimintavuodet ovat vakiinnuttaneet Turun Taidehallin aseman turkulaisen taidekentän keskeisenä toimijana. Aktiivinen ja laadukas näyttelytoiminta, uudistunut taidelainaamotoiminta sekä juhlatilojen vuokraus tulevat jatkumaan historiallisessa miljöössä Vanhan Raatihuoneen suojissa. Alkaneen toimintavuoden aikana tullaan panostamaan Turun Taidehallin toiminnan, yhteistyön ja viestinnän kehittämiseen. Pyrkimyksenä on myös kehittää kokous- ja tapahtumatilojen myyntiä ja tilojen monipuolista käyttöä.