Eva-Teréz Gölinin näyttely Smoke Signals haastaa valokuvan todellisuuskäsityksen. Näyttely esittelee Googlen 3D-mallinnuksen rakentaman, fotogrammetriaan perustuvan maailman.

Valokuvauksen alkuaikoina kohteen vangitseminen kuvaan edellytti pitkiä valotusaikoja – rinnakkaistodellisuuksien luominen fotogrammetrian keinoin vaatii sekin useita perättäisiä valotuksia. Niinpä valotuksesta toiseen siirtyvä kohde häviää kuvasta joko osittain tai kokonaan. Kovaa vauhtia liikkuneet kulkuvälineet ovat kadonneet tyystin, ja kaupunkien kadut ammottavat tyhjyyttään. Ihmiskehot ovat piirtyneet kuvaan vain uimarannoilla, maatessamme ilmastokriisistä piittaamatta nauttimassa nousevista lämpötiloista, hiekkaan viskottuina ihan kuin ne olisivat huuhtoutuneet merestä.

Eva-Teréz Gölinin taiteellinen työskentely pohjautuu automatisoituihin, digitaalisiin menetelmiin, joista useimmat hyödyntävät konenäköä (engl. machine vision). Viime vuosina Gölin on tehnyt näkyväksi kulutustottumuksiamme ja jatkuvaan kasvuun perustuvaa yhteiskuntaamme mm. Googlen digitaalisten karttapalveluiden (Google Maps 3D ja Street View) kuvamateriaalin avulla. Gölinin työskentelyn lähtökohtana ja viitekehyksenä on aina valokuva, mutta digitaalisia menetelmiä käyttämällä hän haastaa niin ihmiskatseen kuin tietokoneen näkökyvynkin.

Lisätietoa:
Haastattelussa Eva-Térez Gölin