Tis 2.7. klo 14-16 fil. tri Antony Fredriksson föreläser om ”Camera Obscura i konst, vetenskap och filosofi” (på svenska)

Filosofie doktor Antony Fredriksson föreläser om camera obscurans filosofiska dimensioner i festsalen på Åbo Konsthalls tredje våning. Den första föreläsningen behandlar ”Camera Obscura i vetenskap, konst och filosofi” och hålls på svenska.

Föreläsningen är en del av Åbo Konsthalls sommarprogram kring camera obscuran. Se även upplevelseutrymmet och Hans G. Hästbackas verkstäder!