Milla Talassalon näyttelykokonaisuus 3 on tutkielma kolmoissisaruudesta. Se pohtii minuutta ja taiteilijan omaa identiteettiä suhteessa samanikäisiin sisaruksiinsa.

Talassalo havainnoi teoksissa sisarten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä minimalistiseen tyyliin. Hän esittää asioita ja esineitä vaaleaa taustaa vasten, sekä hyödyntäen pitkällä valotusajalla aikaansaatua poeettista kerroksellisuutta. Lapsuuden muistikuvia, mennyttä, aikuisuutta ja nykyhetkeä käsittelevä teoskokonaisuus nostaa esiin ajatuksia perheyhteyden tärkeydestä ja elämänmittaisista ihmissuhteista.

Teoksissa läsnäoleva katsojana ja katsottavana olemisen teema kietoutuu minuuden kokemiseen. Teoskokonaisuus on samaan aikaan sekä intiimi että etäinen. Useat näyttelyn valokuvat käsittelevät minuutta omakuvin, mutta myös viittauksin luontoon. Samalla teoskokonaisuus pohtii näkymättömyyden tematiikkaa. Näyttelyn ydinkysymys kuuluukin: olenko yksin näkymätön? Kuka minä olen ilman sisariani?

Valokuvanäyttely 3 on aiemmin ollut esillä Helsingissä Valokuvagalleria Hippolytessä vuonna 2019.