Ajattelehtija on paikkasidonnainen ääniteos, joka jalkauttaa kokijansa ohjatulle kävelykierrokselle Aurajoen rantoja pitkin. Teos ammentaa kaupunkiympäristön kummallisista yksityiskohdista, jotka usein jäävät meiltä huomaamatta, sekä niihin liittyvistä aistimuksista, jotka kuulijan on mahdollista kokea paikan päällä.

Tarkoituksena on tehdä näkyväksi se muistoista kumpuava assosiaatioketju, jonka yksittäinen tuntoaistimus tai mitättömältä tuntuva näköhavainto voi ihmismielessä laukaista. Edetessään ääniteos johdattaa kuulijan uppoutumaan myös omaan mieleensä erilaisten kehotusten ja kysymysten kautta.

Taidehalli toimii teoksen tukikohtana, jossa jaetaan mp3-soittimia ja karttoja panttia vastaan. Kutakin karttaan merkittyä kohdetta vastaa soittimessa yksi ääniraita, joka on tarkoitus kuunnella kyseisen paikan kohdalla. Kuuntelija voi liikkua pisteeltä toiselle omaan tahtiinsa ja haluamallaan tavalla. Numeroinnista huolimatta kohteet voi halutessaan käydä kokemassa missä tahansa järjestyksessä. Reitin kokonaispituus on noin neljä kilometriä. Reitin kulkeminen kestää noin 1-1,5 tuntia.

Esseehenkinen kaupunkitaideteos toimii ylistyslauluna pysähtymiselle, ympäristön herkälle tarkkailulle sekä omien tuntemusten ja muistojen vaalimiselle.

Ääninäyttelijät: Matilda Ahlsten ja Rebecca Clamp

Graafinen suunnittelija: Heli Konttinen

Kääntäjä: Ree Melanen

Suvi Nurmi on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee sanojen keinoin. Hänen teoksensa ovat paikkasidonnaisia teksti-installaatioita, tekstilähtöisiä ääniteoksia tai yhteisöllisiä runotyöpajoja, jotka syntyvät vuorovaikutuksessa tilan ja sen käyttäjien kanssa, useimmiten osaksi julkista tilaa.

Nurmi valmistui maisteriksi Kuvataideakatemian paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen koulutusohjelmasta keväällä 2011. Itsenäisen taiteellisen työnsä ohella hän viimeistelee tällä hetkellä opintojaan kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa Helsingin yliopistolla.

Taiteilijan työskentelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.