Tervetuloa avajaisiin torstaina 11.7. 2024 kello 17-19!

Näyttelyopastus torstaina 15.8. kello 18.00 ja kello 20.00

Kuvataiteilija Yuxuan Cui teki alkuvuodesta 2020 löydön Changchunin kaupungissa läheltä kotiaan, ja tämä yllättävä sattuma herätti hänessä kiinnostuksen ryhtyä tutkimaan tarkemmin kotiseutunsa kolonialistista historiaa ja sen taakse jääneitä jälkiä.  Changchun toimi Manchukuon pääkaupunkina vuodesta 1932 vuoteen 1945, joka puolestaan oli japanilainen nukkevaltio Koillis-Kiinassa Japanin harjoittaman siirtomaavallan aikana.

Kenttä- ja arkistotutkimuksen metodeja yhdistellen sekä kansan taidetta tutkien, Cui on paljastanut kaupungin, joka oli huolellisesti suunniteltu ja toteutettu Japanin siirtomaavallan aikaan, mutta joka nykyhetkessä pyrkii saamaan päätökseen pitkään kestäneen ja monimutkaisen dekolonisaation prosessin. Merkkeinä tästä ovat uusiokäyttöön otetut siirtomaavallan ajan hallintorakennukset ja kauppakeskukset, jotka elävät rinnakkain ränsistyneiden raunioiden, ideologian muovaamien temppeleiden sekä julkisen keskustelun kautta kyseenalaistettujen patsaiden kanssa. Näissä kohteissa, joiden merkityksiä on muokannut myös kaupunkilaisten kollektiivinen muisti, on aistittavissa historian monikerroksisuus.

Manchukuon jäänteet sulautuvat saumattomasti arkipäiväiseen elämään nykypäivän Changchunissa. Autioituneesta pyhäköstä on tullut sotilasperheiden leikkipaikka, ja temppeleiden lähellä olevat luonnon valtaamat alueet saavat Cuin ajattelemaan nuoruuden ja perhesiteiden merkityksiä. Esimerkiksi Jimmu-temppeli, joka aiemmin toimi samurai-sotureiden Bushido-harjoitusalueena, on nyt otettu käyttöön avoimena näyttämönä ja elokuvateatterina alueen asukkaille. Nämä arkiset tapahtumat kietoutuvat monimutkaisesti yhteen Changchunin siirtomaa-ajan määrittämän menneisyyden kanssa, ja juuri tämä ristiriita ja monikerroksisuus on motivoinut Cuita tallentamaan näiden tilojen ja paikkojen ääneenlausumatonta monimerkityksisyyttä.

Yuxuan Cui (s. 1999, Jilin, China) on kuvataiteilija ja tarinankertoja, joka asuu ja työskentelee tällä hetkellä Alankomaissa. Yuxuan on suorittanut kandidaatin tutkinnon Nanjingin yliopiston vieraiden kielten ja taiteiden koulusta  sekä maisterintutkinnon kuvataiteessa  Utrechtin taidekorkeakoulusta (HKU).

Cui yhdistää työssään laajasti valokuvausta, videoinstallaatiota, arkistomateriaalia, puolifiktiivistä tekstiä sekä osallistavaa kokemusta. Hänen teostensa kertomukset sijoittuvat fiktion, dokumentaarin ja tutkimuksen välimaastoon. Cuin teosten lähtökohtana on usein henkilökohtaiset kokemukset ja kysymykset identiteetistä, joka on muuttunut maahan- ja maastamuuton sekä erilaisten ihmissuhteiden vaikutuksesta. Cui myös tutkii syrjäisten alueiden poliittisia ja historiallisia merkityksiä, pyrkimyksenään tehdä näkyväksi sitä valtaa, mikä historian ja kollektiivisen muistin kautta edelleen vaikuttaa eri alueilla.

www.valokuvakeskusperi.fi