Aaro_Murphy teoskuva

Aaro Murphy on kuvataiteilija joka työskentelee monialaisesti äänen, videon ja tuoksujen parissa luoden aikasidonnaisia veistoksia ja installaatioita, jotka kyseenalaistavat rajoja orgaanisen ja synteettisen välillä. Volatile Score -multimediainstallaatio on itsenäisesti operoiva ilma- ja ääni-instrumentti. Murphy on kiertänyt tuoksulaboratorioita sekä kerännyt äänityksiä teosta varten tutkimusresidenssissä Tokiossa.

Installaatio koostuu sarjasta lasi- ja metallihuiluja, jotka on koodattu soimaan pneumaattisella ilmajärjestelmällä. Ajan myötä teos rupeaa soimaan ja operoimaan itsenäisesti omassa tahdissaan, toimien musikaalisten ja tieteellisten instrumenttien välimaastossa. Pehmeät ilmavirtaukset sulautuvat yhteen urbaanien äänitallenteiden kanssa – koneiden, liikenteen ja melankolisen kaupungin kaiku takertuvat toisiinsa polyfoniseen säveleen.

Aaro Murphy on kehittänyt suuren osan työstä Tokyo Art & Science -tutkimusresidenssissä vuonna 2022, jonka järjestivät Bioart Society, Suomen Japanin Instituutti ja BioClub Tokyo. Teos laajentaa Murphyn aikaisempaa tutkimusta konehaju- ja ilmateknologioiden maailmaan, luoden itsenäisesti operoivan ilma- ja ääni-instrumentin. Teos myös laajentaa Murphyn aikaisempaa materiaalitutkimusta lasista, metallista ja tuoksumolekyyleistä laajempaan arkkitehtoniseen muotoon.

Teoksen äänen on säveltänyt Duncan Robertson, ja koodauksen on tehnyt Marcel Smit.

 

Hanketta tukevat:

Suomen Taideyhdistys (Nuorten taiteilijoiden apuraha)

Suomen Benelux-instituutti

 

aaromurphy.com