Aaro_Murphy teoskuva

Bildkonstnären Aaro Murphy arbetar mångsidigt med ljud, video och dofter, och skapar tidsbundna skulpturer och installationer som ifrågasätter gränserna mellan det organiska och det syntetiska. Multimediainstallationen Volatile Score är ett självständigt opererande luft- och ljudinstrument. Murphy har besökt doftlaboratorier och spelat in ljud till verket under en forskningsresidens i Tokyo.

Installationen består av en serie glas- och metallflöjter som är kodade att ljuda tillsammans med hjälp av ett datoriserat, pneumatiskt luftsystem. Skulpturerna, en korsning mellan robotliknande enheter och vetenskapliga instrument, börjar spela och verka i sin egen takt. Svaga pustar av luft blandas med fältinspelningar av transitnätverk, maskiner och mänskliga röster, med en konstant strävan efter kommunikation.

Aaro Murphy utvecklade en stor del av verket under Tokyo Art & Science-forskningsresidensen 2022, som organiserades av Bioart Society, Finlands institut i Japan och BioClub Tokyo. Arbetet utvidgar Murphys forskning om maskinlukt och luftteknik till materiell form och skapar en fantasmagori av självverkande maskiner. Projektet expanderar också Murphys tidigare materialforskning av glas och metall till en större arkitektonisk form.

Verkets ljud är komponerat av Duncan Robertson, och kodningen gjord av Marcel Smit.

 

Projektet har fått stöd av:

Finska Konstföreningen (Stipendium till ung konstnär)

Finlands Beneluxinstitut

 

aaromurphy.com