Utställningen Fluviale | Vuolle består av handskulpterade träskulpturer samt skulpturinstallationer med rörlig bild. Installationerna förenar handarbetets uråldriga tradition med ekologiska material, rörlig bild och ljud. Utställningens namn hänvisar till rörelse, vågor och strömmar av vatten samt till bearbetning av trä.

Rörelse framträder på olika sätt i utställningen. Besökaren möter människoliknande figurer i vilkas rörelser okända livsformer glimmar till. Rörelse framträder i de naturligt formade trädstammar som använts som material i skulpturerna. Handarbetets spår i träet synliggör människokroppens rörelse. I videobilden rör sig materialet och skapar samtidigt ett ljudlandskap som används i skulpturinstallationerna.

Träskulpturerna är gjorda av drivved från havsstränder, gamla slädskenor, stormfällda parkträd, och lövträd som fällts vid dikessluttningar. Trädens naturliga form och ursprung spelar en viktig roll i verken.

 

Om konstnären
Inka Nieminen är född i Åbo, uppvuxen i Karlö, och har studerat i Helsingfors. Hon tog magisterexamen i bildkonst vid Bildkonstakademin 1999 med skulptur som huvudämne. Sedan studietiden har Inka Nieminen varit en mångsidig träskulptör som fokuserar på handskulptering. Materialens ursprung, egenskaper och innebörd är viktiga delar av Nieminens arbete.

Inka Nieminens viktigaste separatutställningar har ägt rum på Uleåborgs konstmuseum (2020), Galleri Sculptor i Helsingfors (2013), Galleri Taidesalonki i Helsingfors (2014) och Katrineholms konsthall i Sverige (2011). Inka Nieminen har erhållit William Thurings stiftelses (2011) och Stina Krooks Stiftelses (2015) konstpriser.

 

Video, ljud, AV-installation: Jesper Toss
Utställningen har fått stöd av Alfred Kordelins stiftelse.

 

Konstnärens webbsida
inkanieminen.com

 

PROGRAM UNDER UTSTÄLLNINGEN

15.9 kl. 16.45–17.45, Iso Galleria, Åbo Konsthall | BILDGRANSKNING GENOM DISKUSSION | Salla Keskinen leder en diskussion om Inka Nieminens utställning
Under detta evenemang tittar vi på Inka Nieminens verk och pratar om dem med hjälp av Visual Thinking Strategies (VTS)-metoden. Metoden är ett utmärkt sätt att i lugn och ro fördjupa sig i konst, och diskutera den med låg tröskel. Det är alltså inte fråga om en traditionell guidning, utan VTS-handledaren, konstnären och konstfostraren Salla Keskinen leder diskussionen med enkla frågor. Alla med ett intresse för konst kan delta, inga förhandskunskaper krävs.

29.10 kl. 13.00–15.00, Iso Galleria, Åbo Konsthall | KONSTNÄRSTRÄFF | Inka Nieminen
Möjlighet att träffa konstnären Inka Nieminen och diskutera om hennes utställning.

 

Gratis inträde till utställningen och programmen. Ingen förhandsanmälan. Välkommen!