Selma Aurora Haros konst förenas mörker och ljus, rädsla och hopp, döden och livet.

Haro låter sina verk skapas intuitivt. Ämnen som intresserat Haro på sistone är trädgårdar, stigar, dammar och ljusfyllda gläntor. Haro arbetar mångsidigt (målning, text, teckning, video, ljud) och bygger ofta sina verk till altarliknande installationer.

Samma teman återkommer ofta i Haros konst. Verken skildrar en inre verklighet och påminner om återkommande drömmar där samma plats alltid ter sig lite annorlunda. Verkens centrala tema är livets mysterium och förunderlighet.

 

Om utställningen

När alltings förstörelse känns oundviklig, får man stanna upp och njuta av glittret?

För ett ögonblick är jag odödlig är en berättelse om ögonblick då den vardagliga världen försvinner. De framträder ibland som små, ibland stora sprickor, då det känns som att man tar ett extra steg nedför trapporna – ett litet sug i magen, klarare färger, ett underverk mitt i allt vardagligt.

Utställningen innehåller en samling målningar från 2015–2023, konstnärsböcker samt en platsbunden installation bestående av växter, föremål, videoprojektioner, målningar och ljud. Utställningen är en mångskiktad väv av sökande, förlust, hopp och melankoli, som besökaren kan dyka helt in i.

“Jag skildrar upplevelser av helighet och mening, det febrila sökandet efter dessa, oron över meningslösa dagar och rädslan för att livet ska rinna mig förbi,” förklarar Haro.

 

Om konstnären

Bildkonstnären Selma Aurora Haros (f. 1989) liv och konst vävs samman i en process där kärnan utgörs av känslighet, personlighet, intuition, feminism och upplevelsen av att kunna identifiera sig. Utöver sitt eget arbete jobbar Haro med projektet Dear X/Y/Z, tillsammans med sin syster, bildkonstnären Aino Aksenja.

Haros verk har visats på många separat- och grupputställningar i Finland, Estland och Ryssland, härnäst på en separatutställning i Borgå på Galleri Gamla Kaplansgården i oktober 2024.

 

Möblerna som ingår i utställningen har lånats ut av Ekotori i Åbo.

Tack till Ålands skärgårds gästateljé, där en stor del av utställningens verk fick sin början.

 

Konstnärens webbsida

selmaharo.com

 

PROGRAM UNDER UTSTÄLLNINGEN

17.11 kl. 16.45–17.45 samt 26.11 kl. 13.00–14.00, Iso Galleria | VTS / Salla Keskinen leder en diskussion om Selma Aurora Haros utställning

Under dessa evenemang tittar vi på Selma Aurora Haros verk och pratar om dem med hjälp av Visual Thinking Strategies (VTS)-metoden. Metoden är ett utmärkt sätt att i lugn och ro fördjupa sig i konst, och diskutera den med låg tröskel. Det är alltså inte fråga om traditionella guidningar, utan VTS-handledaren, konstnären och konstfostraren Salla Keskinen leder diskussionerna med enkla frågor. Alla med intresse för konst kan delta, inga förhandskunskaper krävs.

3.12 kl. 13.00–15.00, Iso Galleria | Konstnärsträff

Möjlighet att träffa konstnären Selma Aurora Haro och diskutera om hennes utställning.

 

Gratis inträde till utställningen och programmen. Ingen förhandsanmälan. Välkommen!