Jag ger uttryck för erfarenheter av helighet och meningsfullhet, det febrila sökandet efter dessa, oron över meningslösa dagar och rädslan för att livet rinner mig förbi. Jag synliggör mina erfarenheter av omständigheter då det förunderliga i världen och mig själv blir synligt, och omständigheter då detta försvinner och krymper. Mitt eget liv, sökandet efter de magiska ögonblicken, depression och återhämtning, blir synliga i mina verk, genom vilka jag söker kontakt med betraktaren. Jag jobbar främst med målningar och installationer, men även ritningar, video och texter i olika former är en viktig del av mitt arbete. Mina installationer är altarlika konstruktioner, helgedomar för att stanna upp i en värld som håller på att förstöras i snabb takt.