Näyttely on veistoksista ja multimediateoksista koostuva paikkasidonnainen installaatio. Siinä kokeillaan ja tuotetaan ajan vaikutuksia kuvanveiston materiaaleilla, kuten eri tavoin työstetyllä puulla ja sen akustisilla ominaisuuksilla. Moniaistisesti koettavat teokset saavat inspiraatiota Turusta ja sen lähialueilta, maalta ja mereltä.