Paleoliittisen ajan ihminen kulki luolissa soihtujen valossa. Seiniä ympäröivät laajat kokoelmat erilaisia maalattuja eläin- ja ihmishahmoja ja tanssivan liekin ja luolan rakenteiden välinen vuorovaikutus saivat kuvat liikkumaan kuin ne olisivat olleet elossa. Aikakauden taidetta voidaankin pitää eräänlaisena protoelokuvana, jossa yleisö oli aktiivinen tekijä kokemuksen muovaamisessa.

Auguries (suom. enteet) rakentuu tälle vuorovaikutukselle tutkimalla nykyajan ihmiskunnan menneisyyttä ja mahdollisia tulevaisuuden jälkiä. Tulevaisuuden ajattelun monimutkainen ja paradoksaalinen luonne antaa tilaa menneiden luovuuden ilmaisujen uudelleentarkasteluun. Suuri osa siitä mitä joskus oli, on nyt kadotettu, sillä yksikään elossa oleva ei muista sitä—joten kaikki menneisyyden tarkastelu, kuten myös tulevaisuuden ennustukset, ovat spekulatiivisia.

Keskittyen tulevien unelmien tai tuhojen kuvauksiin, taiteilijat tarkastelevat syvän ajan ja nykyhetken välisiä suhteita epälineaarisella ja queerilla lähestymistavalla. Insipiroituneena esihistoriasta sekä mahdollisista enteilevistä muodoista ja jäljistä, joita ihmiskuntamme jättää tuleville sukupolville löydettäväksi, taiteilijoiden yhteistyönä tehty taiteellinen tutkimus on johtanut uusiin monialaisiin taideteoksiin. Kymmeniä tuhansia vuosia säilyneiden asioiden tutkiminen on mahdollistanut taiteilijoille uudenlaisten työskentelymenetelmien kokeilun.

Auguries esitetään Turun Taidehallin kaikissa kolmessa näyttelytilassa ja se esittelee kuvataiteilijoiden Kristoffer Ala-Ketolan, AJ Fuscon, Artor Jesus Inkerön ja Valter Tornbergin uusia teoksia.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus (Taike).

Taiteilijoiden biografiat

Kristoffer Ala-Ketola valmistui Yale School of Art -yliopistosta vuonna 2019. Hänen teoksiaan on esitetty 4th Ward Project Space -galleriassa Chicagossa, Shin Galleryssa New Yorkissa ja Taidehallissa Helsingissä. Näyttelyiden lisäksi hänen videoteoksiaan on esitetty muun muassa Helsinki International FIlm Festival- sekä Video Art Festival Turku tapahtumissa. Hänen työskentelynsä pohjautuu omakuvan teoriaan sekä teoksissa esiintyvien fiktiivisten hahmojen luomiseen. Teoksien aiheita ovat esimerkiksi tunteet, erilaiset kriisit sekä kaipaus. Ala-Ketola käyttää teoksissaan useita eri tekotapoja joihin kuuluvat video, valokuvaus, teksti, maalaus ja kuvanveisto.

AJ Fuscon teokset käsittelevät määrittelemättömyyden kysymystä psykologisesta näkökulmasta piirtämisen keinoin. Piirroksillaan hän tutkii näkemisen aktiivista ja subjektiivista luonnetta. Fuscon piirrokset käyvät läpi digitaalisen vaiheen, missä teoksen skaala muuttuu pienestä suureen, dokumentaarisesta abstraktiin, mitä kautta piirrokset ehdottavat katsojaa tunnistamaan jotain tuttua hahmoissa, jotka kuitenkin pysyvät identifioimattomissa. Fuscon teoksia voi ajatella tutkimusmatkana ihmismielen biologisesti rajalliseen ymmärykseen. Hänen teosiansa on esitetty Suomessa ja ympäri Yhdysvaltoja.

Artor Jesus Inkerö on suomalainen kuvataiteilija, jonka teoksia on esitetty New Museumissa New Yorkissa, NOON Projectsissa Los Angelesissa, Nykytaiteen museo Kiasmassa Helsingissä sekä SALTS galleriassa Baselissa. Hän on työskennellyt residenssitaiteilijana Somerset Housessa Lontoossa, Central Fiesissä Italiassa, sekä Rijksakademie van Beeldende Kunstenissa Amsterdamissa. Taiteen tekemisen lisäksi Inkerö on työskennellyt asiantuntijana Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnassa ja on tällä hetkellä AV-arkin hallituksen jäsen. Artor Jesus Inkerö työskentelee queer-identiteetin ja yhteiskunnallisten kysymysten parissa näyttelyiden, esitysten sekä julkisten teoksien ja projektien kautta.

Valter Tornberg työskentelee multimediainstallaatioiden ja -performanssien sekä kirjoittamisen parissa, avaten teknologisia, ideologisia ja poliittisia rakenteita kuvien ja ihmiskeskeisten tiedontuotannon mekanismien takana. Tutkien vaihtoehtoisia maailmankuvia ja ekologisia rakenteita, ulottuen esihistoriallisista ilmiöistä digitaalisiin teknologioihin, Tornberg käsittelee teoksillaan moniselitteisyyksiä jotka antavat tilaa uudenlaisille kerrostumille ja liittoumille. Tornberg valmistui Gerrit Rietveld Academiesta, Amsterdamissa, ja hänen teoksiaan on ollut näyttelyissä mm. Stedelijk Museum Amsterdamissa, sekä Het HEM -taidekeskuksessa, Zaandamissa. Hän opiskelee tällä hetkellä Sandberg Instituutissa, Amsterdamissa, Critical Studies -ohjelmassa.