Auguries, 2022, image courtesy of the artists.

Den paleolitiska tidens människa vandrade i facklornas ljus, genom grottor målade med ett multum av djur- och människofigurer. Interaktionen mellan den dansande lågan och de strukturella formationen av grottväggen fick figurerna och röra på sig. Som om de levde. Tidens konst kunde ses som proto-filmer, var publiken var en aktiv agent i formandet av upplevelsen.

Auguries(swe: omen) bygger på detta mötet, genom att forska det forna och de möjliga framtida spåren av nutida människosläkten. Den komplexa och paradoxala naturen om att tänka på framtiden ger ås ett sätt att se på nytt på de forna expressioner av kreativitet. Mycket av vad en gång var är förlorat, för ingen som kommer det ihåg lever mera. Därför är alla sådana förutsägelser i den forna, liksom prediktioner om framtiden, spekulativa.

Fikserat på de drömda och fördömda. Artisten tänker på relationen mellan djup tid och denna stund med ett icke-lineatr queer-orienterat sätt. Dragande inspiration av fornhistoria, men också potentiella former och spår vi kommer att lämna för framtida generationer att upptäcka fick artistens forskningar att resultera i nya multidisciplinära konstverk. Studier av manufakturerade objekt och bilder som har persisterat i tiotusentals år har ledit artisten att forska nya metoder av att göra.

Auguries tar över alla tre utrymmen vid Åbo konsthall. Och presenterar konstverk av Kristoffer Ala-Ketola, AJ Fusco, Artor Jesus Inkerö, och Valter Tornberg.

Utställningen stöds av Centret För Konstfrämjande i Finland (Taike).

Artist biografier

Kristoffer Ala-Ketola är en multidisciplinär artist som är graduerad från Yale School of Art med en Master of Fine Arts i 2019. Hens konstverk har varit utställda vi 4th ward Project Space i Chicago. Shin Galleri i New York, och Helsinki Kunsthalle. Hen har också tagit del i video screenigs vid Helsinki International Film Festival och Video Art Festival Turku. Ala-Ketolas verk engagerar i kontinuerliga temor av mänskliga känslor, kriser och drömmar. Hen använder olika medier för att bygga sina installationer, vilka vanligtvis innehåller video, fotografi, text, målning och skulpturer.

AJ Fuscos arbeten fokuserar på den psykologiska effekten av visuell obestämdhet. Användning av ritningar och målningar för att examinera de aktiva, subjektiva naturen av hur man ser saker. Genom att använda en interdisciplinär process som inkorporerar digital media, framkallar hens ritningar naturliga fenomen med bilder, som erbjuder en subjekt som insinuerar att vi kan känna den igen, men den undkommer rak identifikation. Denna exploration av semantisk osäkerhet är ett försök att artikulera de biologiska hinder av det mänskliga kunnandet. Hens verk har blivit utställda i Helsingfors och genom de Förenta Staterna.

Artor Jesus Inkerö är en finsk artist vems verk har varit utställda vid New Museum, NOON Projects i Los Angeles, Museum of Contemporary Art Kiasma i Helsinki och SALTS galleri i Basel. Hen har medverkat i artist residencer som the Somerset House i London, Centrale Fies i Italien och Rijksakademie van Baaldende Kunsten i Amsterdam.
I addition av henss kreativa arbere, inkerö var inviterad som en konsulttant för the Committee of Future at the Finnish Parliament och är en bordsmedlem av AV-Arkki. I deras konst fokuserar Artor Jesus Inkerö på Queer identitet och tillhörighet, som också samhälleliga frågor. Genom utställningar, performancer och publika konstverk.

Valter Tornbergs arbetar med ett urval från multimedia installationer och performancer, till poesi och skrivande. Avpackande av teknologiska, ideologiska och politiska strukturer genom bilder och antropocentriska system om kunskapsproduktion. Längsmed med den lösrykta rekursivitet av kunskap. Genom att utforska alternativa ekologiska figurationer och lydelsers. Räckande från prehistoriska fenomen till digitaliska teknologier. Tornbergs arbeten explorerar ambiguiteter som kan suggestera mer komplexa imbrikationer och allianser. Tornberg graduerade från Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, och har tidigare havit utställningar vid Stedeljik Museum i Amsterdam, Het HEM i Zaandam och Forum Box i Helsingfors. Han deltar vid Critical Studies MA programm vid Sandberg Instituut i Amsterdam.