Åbo Konsthalls utställningskommitté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅBO KONSTHALLS UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ PRESENTERAR SIG

 

Åbo Konsthalls utställningar väljs av en utställningskommitté som består av Konstnärsgillet i Åbos och Fotocentrum Peris medlemmar. I år medverkar följande personer i juryn: Marjatta Holma, Milja-Liina Moilanen, Iiris Rusi, Anni Savolainen, Lydia Toivanainen och Henri Tuominen.

 

Marjatta Holma (TTS) bor och arbetar i Åbo. Holma är fokuserad i målarkonst och har genomfört rumsliga, monumentala och minimalistiska kontinuerliga målningar genom solo- och grupputställningar. Hennes verk faller imellan spontant och konkret konst, och de anger materialens konstruktioner i utrymmet. Holma är intrsserad av konst som är skapad genom uppriktigt och strikt arbete och sökande.

 

Milja-Liina Moilanen (Peri) är en regisör och mediakonstnär som arbetar med teman kring Den Andre och social isolering. Hon har utexaminerat som magister i bildkonst från Bildkonstakademin. För tillfället regiserar Moilanen en lång dokumentärfilm om relity-televisionens kvinnobild för Tuffi Films. Konst som tar ställning och skakar strukturer är nära Moilanens hjärta.

 

Iiris Elena Rusi (TTS) är en bildkonstnär från Åbo, i sitt konstnärliga arbete forskar hon bland annat moraliska problem, sexulitet, maktrelationer både i samhället och bland individer. För tillfället bearbetar Rusi berättelser till ett samhällsprojekt vars huvudsakliga publikationskanaler är sociala medier.

 

Anni Savolainen (Peri) är en fotograf och medieforskare från Åbo. För tillfället bearbetar hon en lång dokumentarisk serie om findländska shamaner. Hon har varit med och forskat om fotografier i sociala medier och 1970-1980 findländsk television. Utöver det har Savolainen gjort bakgrundsjournalistik till en dokumentär film och verksamhetsforskning för förverklingandet av en kortfilmserie.

 

Lydia Toivanen (Peri) är bildkonstnär från Åbo, hon utexaminerades från Kontsakademins fotograflinje våren 2019 och som bildkonstnär från Saimens Yrkeshögskola 2012, skulptering som huvudinriktnig. Toivanens huvudsakliga tekniker är fotografi och video och för tillfället bearbetar hon med artisten Johanna Porola en musikvideo för Porolas singel Easy. Tillsammans med Sanna-Liisa Suominen bildar hon också SUOMINEN/TOIVANEN – videokollektiven vars verk är ”poetiskt laddade semidokumentäriska tidsbilder” som baserar sig på telefonens (=kamerans) ständiga närvaro, den maniska observerandet och dokumenterandet.

 

Henri Tuominen (TTS) utexaminerades som bildkonstnär från Åbo Konstakademin våren 2019. I sitt konstnärliga arbete är han i huvudsak fokuserad i målandet. Utgångspunkten för Tuominens verk är ofta traditionen av porträtt som har koppling till samhällets maktkonstuktioner och som han forskar kritiskt genom målandet. Hans målningar behandlar ofta maktens eller våldets förekommande i samhället, antingen i strukturella eller individuella nivån.