Den allergiska boskapsherden är en berättelse om en man som sviker sin manlighet och blir en ikon på 1950-talets finska landsbygd. Han är lantarbetare och allergisk mot hästar. Han är en bög som beundrar Marlbororeklamerna och som in i det sista värnar om sin sköra maskulinitet i en tid kallad ”regnbågsfinlands mörkaste decennium”.

 

Trots sin svåra hästallergi vägrar boskapsherden avstå från sin obsessiva mansbild. Han bemödar sig så hårt att motsvara en socialt accepterad mansbild att han genom en fetischering av det maskulina avslöjar sin egen avvikelse. Den allergiska boskapsherdens gestalt vill vara en kritisk mansbild, men också en länk mellan den traditionella och den postmoderna maskuliniteten.

 

Genom att via campt och icke hypermaskulint bildberättande presentera livet på 1950-talets finska landsbygd vill jag bidra med mera material om hur konsten ser på vår nationella identitet. Genom att få utrymme att vara sitt hela och tragikomiska själv, lyckas den här excentriska figuren bryta några rutinartade konventioner i fråga om visuell maskulinitet.

 

Utställningen har fått bidrag från Centret för konstfrämjande.

 

Mortti Saarnia (1990) är en fotograf och bildkonstnär från Helsingfors, som i sitt arbete ofta behandlar den diffusa skillnaden mellan mediernas identitet och den personliga identiteten. Som utgångspunkt i sin konst använder Saarnia berättelser, genusforskning och sin empiriska erfarenhet av världen. Saarnia är en konstnär som stöder sig på teori och är besatt av populärkultur. Han utexaminerades år 2016 som bildkonstnär från Åbo Konstakademi och som konstmagister från Aalto-universitet 2020. Den allergiska boskapsherden är Saarnias första separatutställning.