Allerginen karjapaimen on tarina miehestä, joka pettää miehuutensa ja nousee ikoniksi 1950-luvun suomalaisella maaseudulla. Hän on maataloustyöntekijä, joka on allerginen hevosille. Hän on Marlboro-mainosten ihailija ja haurasta maskuliinisuuttaan viimeiseen asti suojeleva homoseksuaali aikana, jota kutsutaan ”sateenkaarisuomen synkimmäksi vuosikymmeneksi”.

Vaikeasta hevosallergiasta huolimatta karjapaimen ei suostu luopumaan obsessiivisesta mieskuvastaan. Hän pyrkii kohti yhteiskunnallisesti hyväksyttyä mieskuvaa niin ankarasti, että paljastaa oman erilaisuutensa fetisoimalla maskuliinisuutta. Allerginen karjapaimen -hahmo pyrkii olemaan kriittinen mieskuva, mutta myös linkki perinteitä noudattavan ja postmodernin maskuliinisuuden välillä.

Näyttämällä 1950-luvun suomalaisen maaseudun elämää campin ja ei-hypermaskuliinisen kuvakerronnan kautta pyrin tarjoamaan lisää materiaalia siihen, kuinka taide tarkastelee kansallista identiteettiämme. Saamalla tilaa olla kokonainen ja tragikoominen itsensä tämä eksentrinen hahmo onnistuu rikkomaan rutiininomaisia maskuliinisuuden visuaalisia konventioita.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Mortti Saarnia (1990) on helsinkiläinen valokuvaaja ja kuvataiteilija, joka käsittelee työssään usein median ja henkilökohtaisen identiteetin välistä veteen piirrettyä viivaa. Saarnia käyttää taiteensa pohjana tarinoita, sukupuolentutkimusta ja empiiristä kokemustaan maailmassa. Saarnia on teoriaan nojautuva ja populaarikulttuurista obsessoitunut taiteilija. Hän valmistui kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemiasta vuonna 2016 ja Aalto-yliopistosta Taiteen maisteriksi 2020. Allerginen karjapaimen on Saarnian ensimmäinen yksityisnäyttely.