I want to belong to the living är en samarbetsutställning med Anna Hillbom, Isfrid Angard Siljehaug och Ann-Catrin Olsson. Vi vill möjliggöra en taktil omläsning av det förflutna, där den enskilda konstnärens verksamhet ibland är höljd i dunkel, ibland synlig.  På utställningen i Åbo Konsthall vill vi presentera nya arbeten som möjliggör en lek mellan objekt, konstnär och aktörskap i gallerirummet, och i vidare bemärkelse en känsla av historieskrivning. Element ur konsthistorien, arkitekturen, mytologin och kroppen används för att möjliggöra en personlig förståelse av tiden, en spricka i kronologin. Och därmed ta fram en möjlig mystik, ett fnitter, någonting hudvarmt.

I want to belong to the living står för en önskan att levandegöra fragment ur det förflutna. I kanaliserad och omvandlad form blir de animerade spillror av någonting vagt bekant. Titeln refererar till kroppens längtan efter odödlighet. En fantasi om skulpturer som längtar efter att vidröras. Som när John Berger söker det levande i grekiska skulpturer.

Alla skulpturer som stals från Grekland och nu finns i utländska museer är underligt osinnliga och det är en av anledningarna till att de hör hemma här (i Grekland). Det sinnliga i konsten är på ett sätt en glorifiering av delaktigheten, en kraft som håller samman kroppen och naturen. Här existerar ingen sådan kraft. De berömda idealen som de klassiska skulptörerna sökte var de facto en tröst för kroppens ensamhet. Nu förefaller det mig som om alla dessa skulpturer var förmedlare av en välkontrollerad längtan utan slut

John Berger

Ön Sifnos

Anna Hillbom (Gällivare, Sverige 1983) har studerat vid Gerrit Rietveld Academiet Amsterdam och Umeå Konsthögskola.

Genom elementära och lekfulla former försöker Anna Hillbom frambringa en känsla av skörhet och magnitud. Arkaiska gester, arkeologiska fynd och vardagsobjekt processeras till vagt familjära former. Mässing, gips, keramik och trä hanteras för att frambringa materialens inre kvaliteter och en möjlig mystik.

Isfrid Angard Siljehaug (b. 1986 Trondheim, Norge) är bildkonstnär och väverska som bor och arbetar i Amsterdam. Hennes konstnärliga praktik består av en pågående utforskning och igenläsning av kulturarv och bilder. Genom att kombinera sin nyfikenhet för textilens historia och den fysiska upplevelsen av att existera i världen får hon tillgång till tiden som var.

Isfrid Angard Siljehaug har studerat vid Gerrit Rietveld Academiet Amsterdam och vid Kungliga Akademin i Den Haag. I 2017–2019 studerade hon väveri vid De Ambachtelijke Weverij i Amsterdam.

Ann-Catrin Olsson arbetar kring frågan om hur man kan känna en förbindelse till rörelsen eller stillheten i ett främmande material genom sin egen kroppslig upplevelse, och hur hjälpmedel som förbättrar kroppens utförande påverkar denna förståelse. Kan jag förstå en rörelse som är omöjlig för min kropp? Ann-Catrin arbetar med skulpturer och installation genom att använda material som innehar rörelser i sig, liksom en ung björk, vågor eller drivved; eller material som har en klar funktion gentemot kroppen, liksom funktionella textiler, reflextyg eller nät.

Ann-Catrin Olsson bor och arbetar i Gävle, Sverige. Hon fick magisterexamen i fri konst från Umeå Konsthögskola i 2015.

Denna utställning stöds av IASPIS/Statens kulturråd, Nordisk Kulturfond och Kulturfonden.