Juuret on syntynyt kaipuusta löytää paikka, johon kuulua. Ryhdyin kuvaamaan sarjaa vuonna 2015 palattuani Suomeen kymmenen ulkomailla asutun vuoden jälkeen.

Pian paluuni jälkeen syntyi tyttäreni. Perheemme on viettänyt yhä osan vuodesta puolisoni kotimaassa Espanjassa.

Äitiys, paluumuutto ja elämä kahden kulttuurin välillä saivat minut miettimään kodin, kuulumisen, irrallisuuden ja laajemmin identiteetin kysymyksiä. Viime kädessä ne liittyvät kysymyksiin elämän ja olemassaolon merkityksestä: tietääkseni kuka olen, minun on tiedettävä miksi elän.

Kuvasin läheisiäni ja paikkoja, joihin koin vaistonvaraista vetoa. Luonto on minulle tärkeä. Luonnon kautta olen yhteydessä paitsi paikkaan myös hiljaisuuteen itsessäni ja universumiin. Luonto asettaa asiat perspektiiviin ja muistuttaa elämän katoavasta luonteesta.

Myöhemmin luin maantieteilijä Yi-Fu Tuanin topofilian käsitteestä (topos on kreikkaa ja tarkoittaa paikkaa, filia taas rakkautta): Tuanin mukaan suhdettamme paikkaan ei määritä fyysinen paikka, vaan tunteet, joita se meissä nostattaa.

Tuoksut, aistimukset iholla, äänet ja maut muistuttavat meitä tunteista ja kokemuksista, joita olemme eläneet samankaltaisissa paikoissa vastaavien aistiärsykkeiden ympäröiminä. Saapuessamme paikkaan jo elettyjen kokemusten kaiut soivat meissä.

Ymmärsin kuvanneeni omaa topofiliaani. Juurten etsintä ei ole fyysisen paikan etsintää, vaan rakkauden, yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnemaisemien jäljittämistä.

 

Sanni Saarinen (s. 1979) on Turussa asuva valokuvataiteilija ja freelancetoimittaja. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta pääaineenaan uskontotiede ja opiskellut valokuvausta Madridissa kansainvälisessä valokuvakoulu Eftissä (Centro Internacional de Fotografía y Cine ). Syksyllä 2019 hän aloittaa valokuvataiteen maisteriopinnot Aalto-yliopistossa.

Saarinen työstää pitkäkestoisia dokumentaarisia valokuvaprojekteja ja kokee hitaan työskentelyn filmille omimmaksi metodikseen. Hän on erityisen kiinnostunut identiteetin, kuulumisen ja monikulttuurisuuden teemoista sekä ihmismielen sisäisistä liikkeistä.