Sanni Saarinen:

Rötter

”Rötter” föddes ur en längtan efter att hitta en plats att höra hemma på. Jag började ta bilderna till serien år 2015, då jag hade kommit tillbaka till Finland efter tio år utomlands. Snart efter min återkomst föddes min dotter. Jag och min familj har fortfarande tillbringat en del av året i min makes hemland Spanien.

Moderskapet, återflyttningen och livet mellan två kulturer fick mig att fundera på frågor kring hem, tillhörighet och rotlöshet, och kring identitet i vidare bemärkelse. Ytterst anknyter de här funderingarna till frågor om meningen med livet och tillvaron: för att veta vem jag är måste jag veta varför jag lever.

Jag fotograferade mina närstående och platser som jag intuitivt kände mig dragen till. Naturen är viktig för mig. Via naturen får jag kontakt med platsen men också med tystnaden i mig själv och med universum. Naturen ger perspektiv på saker och ting och gör en medveten om livets förgänglighet.

Senare läste jag geografen Yi-Fu Tuans beskrivning av begreppet topofili (topos är grekiska och betyder plats, filia betyder kärlek): Enligt Tuan bestäms vår relation till en plats inte av själva den fysiska platsen utan av de känslor den väcker i oss. Dofter, hudförnimmelser, ljud och smaker minner oss om känslor och erfarenheter vi haft på liknande ställen, under inverkan av liknande stimuli. När vi kommer till en plats ljuder ekot av tidigare upplevelser i oss.

Jag insåg att jag hade fotograferat min egen topofili. Att söka rötter är inte att leta efter en fysisk plats, utan att spåra ett känslolandskap av kärlek, gemenskap och trygghet.

Sanni Saarinen (f. 1979) är fotokonstnär och frilansjournalist, bosatt i Åbo. Hon har avlagt filosofie magisters examen med religionsvetenskap som huvudämne vid Åbo universitet och studerat fotografi vid den internationella fotoskolan Efti (Centro Internacional de Fotografía y Cine) i Madrid. Hösten 2019 inleder hon magisterstudier i fotokonst vid Aalto-universitetet.

Saarinen arbetar med långvariga dokumentariska fotoprojekt och ser den långsamma processen att fånga motiv på film som den metod som passar henne bäst. Hon är särskilt intresserad av teman som rör identitet, tillhörighet och kulturell mångfald och av vad som rör sig i det mänskliga sinnet.

www. sannisaarinen.com