Kagekiyodo on kahdesta ääni-installaatiosta koostuva kokonaisuus. Teos tuo Turun Taidehallin Aulagalleriaan kuultavaksi ja kosketettavaksi vihjeitä tilasta, joka sijaitsee Akiyoshidain luonnonpuistossa Japanissa. Näyttely on testi siitä, kuinka tilallinen kokemus tuhansien kilometrien päässä olevasta pimeästä luolasta on siirrettävissä galleriatilaan, ja miten tämä tila hahmottuu kuulo- ja tuntoaistin välityksellä.

Akiyoshidai oli 300 miljoonaa vuotta sitten osa koralliriuttaa ja alueen karsikivimuodostelmat ovat seurausta sadeveden ajan kuluessa liottamasta kalkkikivestä. Akiyoshidain alueella on yli 400 pohjaveden muovaamaa kalkkikiviluolaa, joista yksi suurimmista on nimeltään Kagekiyodo. Luolissa on täysin pimeää ja tilaa pystyy havaitsemaan vain kuulo- ja tuntoaistin perusteella.

Näyttely koostuu teoksista Tuntu(ma) ja Pimeän ääni. Pimeän ääni on binauraalisilla mikrofoneilla äänitetty matka luolan läpi. Teos on toteutettu yhdessä Akiyoshidain alueella asuvien ihmisten kanssa. Tuntu(ma) on keramiikkaa ja ääntä yhdistävä interaktiivinen ääniteos. Teoksen keramiikkaosat ovat kopioita luolan veden kuluttamista seinäpinnoista. Kokonaisuus on tutkielma kielen onomatopoeettisesta luonteesta sekä ehdotus hetkelliseen yhteenkuuluvuuteen ympärillä olevan kanssa, kehossa resonoivien äänten ja kosketuksen kautta.

Mari Mäkiö on helsinkiläinen taiteilija, joka työskentelee tällä hetkellä äänen ja installaation parissa. Mäkiön taiteelliseen prosessiin kuuluu olennaisena osana työskentely erilaisissa työryhmissä ja yhteisöissä ja hän on kiinnostunut erilaisista käännöksistä visuaalisen maailman, kielen ja äänen välillä.

 

Tuntu(ma)-teoksen äänet on tehnyt äänitaiteilija Miyuki Inoue, äänisuunnittelusta vastaa Saku Kämäräinen ja teoksen teknisestä toteutuksesta Ikahu Media Art / Marko Tandefelt ja Pasi Rauhala.

Teosten tuotantoa ovat tukeneet Akiyoshidai International Art Village ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK / tuotantoneuvoja Tuuli Penttinen-Lampisuo. Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

www.marimakio.com