Valitettavasti näyttely on peruttu, kun Turun Taidehalli toimintoineen on suljettu Suomen hallituksen linjausten mukaisesti.  

Turun Ammattikorkeakoulusta valmistuvat kuvataiteilijat esittelevät taiteellisia opinnäytetöitään Turun Taidehallin Isossa galleriassa, Pienessä galleriassa ja Aulagalleriassa. Näyttely on järjestetään nyt toista kertaa Turun Taidehallilla. NYTT-näyttely levittäytyy myös Brinkkalan Gallerian ja Brinkkalan Ullakon sekä Turun Vartiovuoren Vesisäiliön tiloihin. Näyttely on osa Turun Piirustuskoulun 190-vuotisjuhlaa.

Turun AMK:n Taideakatemiasta valmistuu kuvataitelijaksi keväällä 2020 yhdeksäntoista opiskelijaa. Opintojen aikana kertyneet tiedot ja taidot tiivistyvät näyttelyn teoksissa, joita on työstetty viimeisen opintovuoden aikana. Nuoret kuvataiteilijat ovat tarttuneet niin ajankohtaisiin kuin ikuisiinkin teemoihin, tulevaisuutta unohtamatta. Tekotavat vaihtelevat perinteisistä tekniikoista tuoreempiin ja kokeilevampiin.

NYTT 2020 -näyttelyn taiteilijat Turun Taidehallissa: Emilia Asplund, Elina Helkala, Maria Kaisto, Juuli Kangasniemi, Lotta-Lucia Laine, Jani Lamminmäki, Appe Leppänen, Inari Raaterova, Salla Sillgren, Sara Vertanen, Siiri Viljakka.

www.nytt.fi