Scope-näyttely koostuu valokuvapohjaisista teoksista, readymade-pohjaisesta installoinnista sekä videoesseestä. Seinille ripustettavat valokuvapohjaiset teokset ovat valokuviani vuosilta 2015-2021, jotka olen kahta lukuunottamatta vääristänyt tekoälyn avulla. Olen valinnut joitakin kohtia valokuvistani, jonka jälkeen käyttämäni työkalu on täyttänyt nuo valitut alueet uusilla pikseliyhdistelmillä imitoiden, tai yrittäen imitoida valokuvien ”todellisuutta” — ikään kuin ehdottaen, että kuva voisi muuntua valitulla alueella tällaiseksi kameran tekemän ehdotuksen sijaan. Lopputulokset ovat usein surrealistisella tavalla vinksahtaneita tai häiriintyneitä.

Readymade-esineistä koostuva installaatio puolestaan tuo yhteen nykyihmisen käyttämiä teknisiä kommunikaatiolaitteita tai niiden osia sekä orgaanisia elementtejä kuten puunkappaleita. Teknisiä laitteita olen erilaisin menetelmin työstänyt varsinaisesta käyttötarkoituksestaan etäälle, yleensä silminnähden rikkinäiseen tlaan.

Kokonaisuuden nimikkoteos videoessee Scope (2020) koostuu ohjelmoiduista valokuvista, tekstistä ja musiikista. Teoksen alkupuolella ”minä” ja ”sinä” yhdistyvät, jonka jälkeen ihmismieli tuntuu olevan jokseenkin häilyvässä tlassa. Hän lentelee impulsiivisesti eri maihin ja harhailee itsensäkin yllättäen, suorittaa erilaisia toimia ja ajatuksia sekä vastaanottaa ja lähettää erilaisia viestejä.

Teoskokonaisuuden tekemistä ja esittämistä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Audiovisuaalisen kultuurin edistämiskeskus, Frame Contemporary Art Finland ja Suomen Kultuurirahasto.

Saku Soukka (s. 1982) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hänen teoksensa peilaavat itseyden ja toiseuden sekä hybridin käsitteitä ja ne syntyvät yleensä valo- ja videokuvauksen sekä kirjoittamisen myotä ja toisinaan ne päätyvät myos readymadepohjaisen installoinnin muotoon. Kohtaamiset ja vuoropuhelut sisäisen ja ulkoisen, pysähtyneisyyden ja liikkeen sekä orgaanisen ja teollisen välillä ovat läsnä. Soukka on valmistunut Kuvataideakatemian Tila-ajan osastolta, ja pitänyt vajaa parikymmentä yksityisnäytelyä Suomessa, Saksassa ja Italiassa sekä osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin.