Scope-utställningen är sammansätt  av fotobaserade verk, en readymade-baserad installation och en videoessä.

De fotografi baserade verken hängda på väggen är mina fotografin från åren 2015–2021, som jag har, utom två, förvrängt med hjälp av en AI. Jag har vald  detaljer från mina fotografier, vilka jag har fyllt med nya pikselkombinationer som imitera, heller prövar att imitera fotografiernas “verklighet”- som om att föreslå, att bilden skulle kunna bli annorlunda på det valda området i stället för föreslaget kameran gjorde. Slutresultaten är ofta verkligt knäppa på ett surrealistiskt sätt, heller rubbade.

Installationen av readymade-föremål förenar tekniska kommunikationsapparater den moderna människan använder, heller delar av dem och organiska element som trädbitar. Jag har bearbetat de tekniska apparaterna långt bort från deras originella syfte med hjälp av olika metoder, oftast till ett söndrigt tillstånd.

Helhetens signaturverk videoessän Scope (2020) byggs av programmerade fotografier, text och musik. Vid början förenas “jag” och “du”, sedermera känns människosinnet  vara i en någorlunda nyckfullt tillstånd. Hen flyger impulsivt till olika länder och vandrar, ibland överraskande sig själv, presterar olika funktioner och tankar såväl tar emot och skickar olika meddelanden.

Verkhelhetens producerande och framställandet är stödda av Centret av konstfrämjande, Audiovisuaalisen Kultuurin Edistämiskeskus, Frame Contemporary Art Finland och Suomen kulttuurirahasto.

Saku Soukka (f. 1982) bor och arbetar i Helsingfors. Hans verk speglar självets och den andras och hybridens begrepp, som föds vanligen i for av ljus och Videoskildringar och genom skrivandet. I bland kan de också finna sig som readymade baserade installationer. Möten och dialogen inom och utantill, stillhet och rörelse och organisk och industriell är nära. Soukka är utexaminerad från Bildkonstakademins rum-tid avdelningen, och han har haft närmare tjugo privatexhibitioner i Finland, Tyskland och Italien. Dessutom har han deltagit i flera grupexibitioner.