VID NATTEN DEN ELEKTRONISKA SPANIELN

Ljud-och bildkonstnärerna Jonna Karanka, Merja Kokkonen och Laura  Naukkarinen är också kända under artistnamnen Kuupuu, Islaja och Lau  Nau. Tillsammans har de uppträtt och publicerat improvisionsbaserad  musik mellan åren 2005–2011 under namnet Hertta Lussu Ässä.

Tio år senare vaknade de till sin egen längtan, och bestämde:

Den magiska cirkeln måste aktiveras. Det kändes naturligt, att nästa  framträdande skulle vara något nytt, och så föddes en idé om en gemensam konstutställning.

Konstnärerna hämtas till samman genom bla. Användning av analog teknologi. Såna redskap är grafikpress, vävram och  modularsyntetisatorer. Apparaterna kräver beröring av användaren. Krökningar, trädningar, höjningar, sänkningar,  och omsorg. Inte bara materialisk förståelse? Utan samarbete, med en mekanisk apparat som  känns nästan som en kompanjon.

I Utställningen finns vävningar, grafiska- och ljudverk.

Genom de olika använda teknikerna, stammar arbeten från bl.a. visuella  noteringar, hallucinationer och att röra sig från tillstånd till  tillstånd. Utställningens startpunkt är också vänskap och dess vårdande genom att göra tillsammans. Inspirationen föds inte i ett tomrum, utan genom interaktion med andra.

Jonna Karankas textilarbetsserie drar från Klüvers konstant, i  hallucinationernas psykologi. Det menar enkla geometriska former, som  till exempel ett rutnät. De s.k. enkla hallucinationer man ser oberoende  av vad som orsakat hallucinationen(droger, sömnbrist, sinnesisolering.)  Man har känt hallucinationerna som krävande, p.g.a. det är “för mycket”  att se i vyn: Färgerna är strålande, saturerade och lysande. Konstserien strävar efter  denna överflödes-Geometrin och att de lysande färgernas syns överstimulerande.

Merja Kokkonen avdrar monotypier som hon använder vid sidan av bläck.

Naturliga material som ylle, blommor och tång, industriella produkter  från supermarketernas fruktpåsenät till gummiband. Saker och objekt fortsätter sin gång i bilden. Som bildspråk vars tolkning är på observatörens eget ansvar.

De analoga ljudverket av Laura Naukkarinen är ljudvågsuppenbarelser,  syntetiska visioner. De är producerade genom att reglera den elektriska  spänningen genom en Buchla 200-syntetisators oskilatorer. Ljuden är inte  bara bundna till ettor och nollor, utan existerar som fysiska smulor på  ett magnetband, vars framskridande på en bandspelares tonhuvuden kan följas med av den som ser på.

Utställningen har fått stödd av Finska Kulturfonden och Centret för konstfrämjande