Kiinnostun yksinkertaisesta savisesta muodosta, jota päätän toistaa ja katsoa mihin se johtaa. Savi taltioi kosketuksen ja sormen päiden painaumat. Toistaessani sen luonne ja käyttäytyminen tulevat näkyviin.

Hidas toisto asettaa minut aktiiviseen odotustilaan. En osaa kuvitella, miltä toistetut muodot lopulta yhdessä näyttävät ja millaisen rytmin ne luovat. Täytyy tehdä, jotta voi nähdä. Prosessuaalinen tapani työskennellä synnyttää teoksia, jotka ovat tekemisen kuvia.

Vessels (astia, putkilo, alus – jokin joka kannattelee) viittaa sekä näyttelyn teosten rakennuskappaleisiin että ajatukseen taideteoksesta kannattelijana – tiedon taltioijana sekä paljastajana.

 

Suvi Sysi (1990) on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka teokset ovat pääasiassa suurikokoisia usein toistoon pohjautuvia installaatioita, joissa väri, ajallisuus, kosketus ja tilallisuus ovat keskiössä. Hänen teoksensa kyseenalaistavat kuvallisuuden määritelmää sekä rajaa valmiin ja keskeneräisen teoksen välillä. Sysi kuvaa työskentelyään yhteistyöksi käyttämiensä materiaalien kuten paperin, saven, puun ja kipsin kanssa. Hänen työskentelynsä juuret ovat taidegrafiikan metodien laaja-alaisessa käytössä. Viimeisen kolmen vuoden aikana hän on vienyt työskentelyään yhä materiaalisemmaksi.

Sysi on valmistunut Taiteen maisteriksi vuonna 2020 Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta. Hän on pitänyt lukuisia näyttelyitä sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen teoksiaan kuuluu lukuisiin kokoelmiin kuten Kiasman, Valtion, Saastamoisen Säätiön sekä Taideyhdistyksen taidekokoelmiin.

Hänen työskentelyään on tukenut Taiteen Edistämiskeskus.