Den enkla formen i lera intresserar mig och jag beslutar upprepa den och se vart det leder. Leran bevarar beröringen och avtrycken av fingertopparna. När jag upprepar formen blir karaktären och egenskaperna synliga.

Den långsamma upprepningen försätter mig i ett aktivt tillstånd av väntan. Jag kan inte föreställa mig hur de upprepade formerna slutligen kommer att se ut tillsammans och vilken rytm de skapar. Jag måste göra för att kunna se. Mitt processartade sätt att arbeta skapar verk som är bilder av detta görande.

Vessels (kärl, tub, fartyg – någonting som bär) syftar både på beståndsdelarna i utställningens verk och på idén om konstverket som bärare – som bevarare och blottare av kunskap.

 

 

Suvi Sysi (1990) är en bildkonstnär från Helsingfors vars verk huvudsakligen är stora installationer som bygger på upprepning, och där färg, timlighet, beröring och rumslighet står i fokus. Hennes verk ifrågasätter bildlighetens definition och gränsen mellan ett färdigt och ett halvfärdigt verk. Sysi beskriver sitt arbete som ett samarbete med materialen hon använder, bland annat papper, lera, trä och gips. Hennes arbetssätt har sina rötter i en vid skala av konstgrafiska metoder. Under de senaste tre åren har hon gett sitt arbete allt mer materiella former.

Sysi blev år 2020 konstmagister från Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Hon har haft ett stort antal utställningar både i Finland och utomlands. Verk av henne ingår i flera samlingar, bland annat Kiasmas, statens, Saastamoinenstiftelsens och Konstföreningens konstsamlingar.

Centret för konstfrämjande har understött hennes arbete.