Valokuvakeskus Perin toiminnanjohtaja Sade Kahra siirtyy keväällä 20 kuukauden opintovapaalle. Yhdistyksen hallitus on valinnut hänen sijaiseksi Anna Vuorian, joka aloittaa tehtävässään 1.3.2020.

Turkulaislähtöinen Anna Vuoria on työskennellyt suomalaisen taiteen edistämistehtävissä New Yorkissa viimeiset 12 vuotta, ensin Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutissa hallintopäällikkönä ja residenssiohjelmavastaavana sekä vuodesta 2016 lähtien Suomen pääkonsulaatissa kulttuurin ja luovien alojen neuvonantajana. Kulttuuri-instituutissa Vuorian vastuulla oli instituutin operatiivisten toimintojen hallintointi sekä taiteilijaresidenssiohjelmien ylläpito sekä kehittäminen, ja pääkonsulaatissa hän vastasi edustuston kulttuuriohjelman kehittämisestä sekä suomalaisen taiteen ja kulttuurin tunnettuuden edistämisestä New Yorkissa ja Yhdysvaltain Itärannikolla. Ennen New Yorkiin siirtymistä Anna opiskeli Turun yliopistossa pääaineenaan taidehistoriaa sekä työskenteli Titanik-galleriassa näyttely- ja residenssikoordinaattorina.

Perin toiminnanjohtajan tehtävässä Anna tulee nojaamaan vankkaan hallinnolliseen kokemukseensa sekä sisältöosaamiseensa. Häntä motivoi työskentely taiteen ja kulttuurin mahdollistajana tekijöiden ja instituutioiden välillä sekä uusien toimintamallien kehittäminen taidekentälle, ja siksi hän onkin erityisen innostunut päästessään mukaan kehittämään Perin ja Taidehallin toimintaa Turussa. Hän toivoo voivansa hyödyntää vuosien kokemustaan suomalaisen taiteen edistämistehtävistä New Yorkin kulttuurikentältä, jossa menestyminen edellyttää avoimuutta, pitkäjänteisyyttä sekä herkkyyttä monenlaisten toimijoiden tarpeille ja visioille.

Valokuva: Maria Mejia