Turun Taidehalli ry:n hallitus vuodelle 2021 aloitti työnsä uudella kokoonpanolla. Hallitus koostuu laaja-alaisesti paikallisen taide- ja kulttuurikentän osaajista ja asiantuntijoista, joilla on halu viedä Taidehallin toimintaa eteenpäin.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Turun Taidehallin hallituksessa alusta lähtien vaikuttanut Juha Wallenlind. Hallituksen uusina jäseninä vuoden alusta aloittivat Annina Sirén (varapuheenjohtaja), Joanna Kurth (sihteeri), Venla Luoma ja Milla Järvipetäjä.


Hallitus 2021

Ota yhteyttä: hallitus@turuntaidehalli.fi

Juha Wallenlind, puheenjohtaja
OTM, työskentelee asianajotehtävissä Lakiasiaintoimisto Wallenlind & Co Oy:ssä.

Annina Sirén, varapuheenjohtaja
työskentelee amanuenssina Turun taidemuseossa vastuualueinaan viestintä ja nykytaidenäyttelyt Studiossa ja Pimiössä. Video Art Festival Turku (VAFT) -tapahtuman tuottaja ja Ääriö ry:n hallituksessa.

Joanna Kurth, sihteeri
museoalan ammattilainen ja taidehistorioitsija, joka työskentelee Historian ja tulevaisuuden museo -hankkeessa hankepäällikkönä. Taide, kulttuuri, kehittämistoiminta ja tulevaisuustaidot lähellä sydäntä. Turkuseuran hallituksen jäsen ja kulttuurijaoston pj. sekä Turun maakuntamuseon ystävien hallituksessa.

Venla Luoma
teatteriohjaaja ja -pedagogi, joka on toiminut nykyteatterin ja esitystaiteen kentällä sekä Lontoossa että kotikaupungissaan Turussa. Työskentelee tällä hetkellä Manillassa toimivan vapaan kentän ammattiteatteri TEHDAS Teatterin johtajana.

Milla Järvipetäjä
YTM, tutkimusryhmän vetäjä ja media-alan lehtori Turun ammattikorkeakoulussa. Työskentelee taiteen ja median pedagogisen kehittämisen ja projektinhallinnan parissa, kehittää verkkopedagogiikkaa ja on vahvasti mukana koulutusviennissä. Ollut projektipäällikkönä lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kulttuuri-, taide- ja pedagogisissa projekteissa.


Toiminta

Vuonna 2018 perustetun Turun Taidehalli – Åbo Konsthall ry:n tarkoituksena on ylläpitää, edistää, kehittää ja tukea kuvataiteiden saatavuutta, taiteilijoiden työtä ja asemaa Turussa ja muualla toimialueellaan sekä tehdä turkulaista ja lounaissuomalaista kuvataidetta ja kuvataiteilijoiden työtä tunnetuksi paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Turun Taidehallin vuokralaisia ovat Turun Taiteilijaseura ry ja Valokuvakeskus Peri ry, jotka vastaavat Taidehallin taiteellisten sisältöjen tuottamisesta. Kolmannen kerroksen juhlasalin vuokrausta yksityisille ja yrityksille hoitaa Tmi Floralia.

Ensimmäiset toimintavuodet ovat vakiinnuttaneet Taidehallin aseman turkulaisen taidekentän keskeisenä toimijana. Aktiivinen ja laadukas näyttelytoiminta, uudistunut taidelainaamotoiminta sekä juhlatilojen vuokraus tulevat jatkumaan historiallisessa miljöössä Vanhan Raatihuoneen suojissa. Alkaneen toimintavuoden aikana tullaan panostamaan Taidehallin toiminnan, yhteistyön ja viestinnän kehittämiseen. Pyrkimyksenä on myös kehittää kokous- ja tapahtumatilojen myyntiä ja tilojen monipuolista käyttöä.