Styrelsen 2021 för Turun Taidehalli – Åbo Konsthall ry har börjat sitt arbete med en ny sammansättning. Styrelsen består av proffs inom det lokala konst- och kulturområdet som vill utveckla konsthallens verksamhet.

Juha Wallenlind, som har påverkat i styrelsen för Åbo Konsthall från början, har valts till ordförande för 2021. Annina Sirén (viceordförande), Joanna Kurth (sekreterare), Venla Luoma och Milla Järvipetäjä har börjat som nya styrelsemedlemmar.

 


Styrelsen 2021

 

Kontakt: hallitus@turuntaidehalli.fi

Juha Wallenlind, ordförande
JM, arbetar som advokat på advokatbyrån Wallenlind & Co Oy.

Annina Sirén, viceordförande
arbetar som amanuens på Åbo konstmuseum med kommunikation och samtidskonstutställningar i Studio och Mörkrum. På sin fritid är hon producent av Video Art Festival Turku (VAFT) och påverkar i styrelsen för Ääriö ry.

Joanna Kurth, sekreterare
museiprofessionell och konstvetare som arbetar med projektet Museum för historia och framtiden som projektledare. Konst, kultur, utveckling och framtidsfärdigheter nära hjärtat. Styrelsemedlem och ordförande för kulturavdelningen i Åbosamfundet, sitter i styrelsen för Åbo lanskapsmusei vänner ry.

Venla Luoma
teaterregissör och pedagog som har arbetat med samtidsteater och scenkonst både i London och i sin hemstad Åbo. Arbetar för närvarande som chef på TEHDAS Teatteri, en fri professionell teater belägen vid kulturfabriken Manilla.

Milla Järvipetäjä
SVM, forskargruppsledare och lektor i media vid Åbo yrkeshögskola. Arbetar med pedagogisk utveckling och projektledning av konst och media, utvecklar online-pedagogik och är starkt engagerad i utbildningsexport. Järvipetäjä har varit projektledare i många nationella och internationella kulturella, konstnärliga och pedagogiska projekt.


Verksamhet

Turun Taidehalli – Åbo Konsthall ry, grundat 2018, syftar till att upprätthålla, främja, utveckla och stödja tillgängligheten av bildkonst, konstnärligt arbete och konstnärernas ställning i Åbo och på andra håll inom sitt verksamhetsområde, och att göra bildkonst och bildkonstnärernas arbete i Åbo och Sydvästra Finland kända lokalt, nationellt och internationellt.

Hyresgästerna i Åbo Konsthall är Konstnärsgillet i Åbo och Fotocentrum Peri, som ansvarar för att producera det konstnärliga innehållet av Konsthall. Festsalen på 3 våningen hyrs ut till privatpersoner och företag för evenemang och festligheter. Uthyrningen skötas av Fma Floralia.

De första verksamhetsåren har etablerat Konsthallens position som en nyckelaktör på konstfältet i Åbo. Aktiv och högklassig utställningsverksamhet, Artotek och uthyrning av festlokal kommer att fortsätta i en historisk miljö i Gamla Rådhuset. Under detta år kommer Konsthall satsa på utveckling av verksamhet, samarbete och kommunikation. Målet är också att utveckla försäljningen av mötes- och festlokaler och den mångsidiga användningen av lokalerna.