Den landsomfattande utställningsturnén Vems natur? med fokus på naturfotografering kommer till Åbo Konsthall den 16 juli 2021. Det exceptionellt omfattande fotoprojektet söker nya verktyg inom fotografi för att främja hållbar utveckling och biologisk mångfald.

Projektet Vems natur? har som mål att förena fotokonstnärer, naturfotografer och alla naturintresserade att tillsammans begrunda det nya naturfotografiet och dess roll som väckare av samhällsdebatt. Projektet som koordineras av Centret för konstfrämjande turnerar på olika håll i Finland under år 2021.

– Äntligen framträder naturfotografer och bildkonstnärer i en gemensam utställning och för fram naturens mångstämmiga betydelser och ett hållbart sätt att se och uppleva den. Naturfotograferna och bildkonstnärerna som valdes till utställningsseriens inledning producerar i sina verk ett nytt perspektiv av aktörskap, där naturen å ena sidan inte är någons, å andra sidan allas, säger utställningens kurator, docenten i konst-, natur- och miljöfotografering KoD Juha Suonpää.

Tanken är att generera och stimulera till positiva reaktioner och till förändring mot en hållbarare utveckling. Projektet talar för naturen, lyfter fram specialkompetens och plattformar av nytt slag för professionella och amatörer. Centrala teman är förändring, anpassning och hopp.

Fotografer och konstnärer som valts till utställningen: Lauri Eriksson, Mika Honkalinna, Nina Huisman, Juho Jäppinen, Sanna Kannisto, Jaakko Kahilaniemi, Sami Karjalainen, Veera Konsti, Laura Konttinen, Ritva Kovalainen, Harri Larjosto, Lasse Lecklin, Ulla-Mari Lindström, Esko Männikkö, Anna Niskanen, Tuula Närhinen, Riitta Päiväläinen, Antti-Jussi Rantala, Perttu Saksa, Juha Taskinen, Noora-Maija Tokee och Markus Varesvuo.

Utställningsturnén Vems natur:
Jyväskylä konstmuseum 27.3–16.5.2021
Fotocentrum Peri, Åbo Konsthall, Åbo 16.7–29.8.2021
Nordliga fotocentret, Uleåborg 4.9–3.10.2021
Kulturcentret Vanha Paukku (Österbottens fotocentrum POVA), Lappo 13.10.–18.11.2021