ISO GALLERIA
Antti Pussinen / Lissajous Black & White

 

Lissajousin kuviot ovat matematiikassa ja fysiikassa käytettäviä värähtelyn ja aaltojen kuvaajia, joissa kahden aallon taajuutta ja voimakkuutta verrataan toisiinsa.

Tyhjiössä energia liikkuu sähkömagneettisina aaltoina, värähtelevinä sähkö- ja magneettikenttinä. Näiden energioiden yhteis- , heijastus- ja muut vaikutukset muodostavat ympäristöämme, todellisuuttamme sekä näkö- että ääniaistimuksiamme.

Näyttelyn teoksissa tutkin kuinka aaltokuvioita käyttäen luotuihin kuviin syntyy orgaanisen mutta samalla keinotekoisen näköisiä pintoja ja muotoja. Teokset on valmistettu käyttäen modifioituja putkitelevisioita, joiden elektronisuihkua ohjataan kuvasignaalin sijaan sähköisillä ääni- ja muilla aalloilla.