Antti Pussinen: Lissajous Black & White, frekvensbilder av ljud

Lissajous-figurer används inom matematiken och fysiken för att avbilda vibrationer och svängningar då man jämför frekvens och styrka hos två svängningar.

I vacuum rör sig energin som elektromagnetiska vågor, som oscillerande elektriska och magnetiska fält. Dessa energiers sammanlagda, reflekterande och övriga inverkan formar vår miljö, vår verklighet och våra syn- och ljudförnimmelser.

I verken i utställningen undersöker jag hur det i bilder skapade med hjälp av vågmönster uppstår ytor och former som ser organiska men samtidigt konstgjorda ut. Verken är skapade med hjälp av modifierade tv-apparater med bildrör, där elektronstrålen styrs med elektriska ljudvågor och andra typer av vågor, i stället för med en bildsignal.