Satu-Minna Suorajärvi: Om hur små detaljer försvinner

Utställningen utgår från ett 100-årigt hus som fotograferades genom 3D-skanning. Utrymmen och föremål avbildades bara delvis och de tredimensionella modellerna var fulla av hål. Ändå kändes det som om de ofullständiga, tredimensionella modellerna var en bra utgångspunkt för mina verk. De fel som nya tekniker skapar fungerar som metafor för livets och minnenas skörhet och förgänglighet. Objektet kan på kubistiskt sätt ses som form och bild från olika håll.

Suorajärvi är skulptör, bor i Helsingfors och utexaminerades år 2008 som magister i bildkonst från Bildkonstakademin. Hon har redan en längre tid arbetat med att återge tid och rörelse i skulpturer och behandla teman kring livets obeständighet. I sina verk från den senaste tiden använder hon digitala tekniker på varierande sätt.