PIENI GALLERIA 29.3.–21.4.
Jenni Haili / Om att se

Om att se är en installation som påminner om ett mörkrum och handlar om att se och synas i samhället. Samtidigt som vår upplevelse av världen är så oerhört visualiserad, sker det lättare än förr att vi går förbi människor, sammanhang och händelser om de inte har en direkt koppling till vårt eget liv. För att skapa det här verket gav Haili sig själv utmaningen att möta människor som vi i vardagen går förbi utan att egentligen se. I början är porträtten i installationen utställda i ofullständigt framkallad form. Betraktaren får allra först möta personerna via deras tankar.

Haili är en Helsingforsbaserad bildkonstnär som år 2011 utexaminerades från utbildningsprogrammet i fotografikonst vid Aalto-universitetets högskola för konst och design. Det centrala i hennes produktion är tematiken kring att visa upp och gömma. I verket är tekniken och materialens egenskaper en del av innehållet.